Najava događanja uz dan planeta zemlja (22. 04. 2012.)

Prospekt Novosti


Sl. 1. Edukativna radionica “Tri lica Rječine” s učenicima 6.
i 7. razreda OŠ Kozala i Viškovo, održana povodom Dana voda (foto: Patrik
Krstinić)

NAJAVA DOGAĐANJA UZ DAN PLANETA ZEMLJA (22. 04. 2012.)

Planiranim aktivnostima nadamo se, bar u malom postotku
stanovništva, pokrenuti događanja i pojačati svijest o Zemlji kao našem
nenadoknadivom domu. Da prigoda bude ovjekovječena, pobrinuli smo se tiskanjem
prigodnog postera. Na posteru je prikazano mnoštvo ljudskih silueta različitih
profesija, čime se naglašava ljudski potencijal koji trebamo pokrenuti
radi prevencije neželjenih kretanja u životnom ciklusu planeta. Na posteru
je oko 260 ljudi u pokretu!!! Primorsko-goranska županija će kroz suradnju
Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša i Javne ustanove “Priroda”
s većim brojem drugih subjekata organizirati sljedeće prigodne aktivnosti
i tako pokrenuti mnoge:
Na području Značajnog krajobraza Lopar na otoku Rabu održat će se za sve
zainteresirane kao i za lokalno stanovništvo prezentacija uređenja staza
i unaprjeđenja značajnog krajobraza s primjerima izvedenih rješenja na
stazama, infrastrukturi i novim pristupima rješenja protiv erozije (s
TZ Općine Lopar i pejzažnim arhitektima Studija Benja).

U Baški na otoku Krku, biti će organizirana prezentacija
o prirodnim vrijednostima bašćanskog kraja, prvenstveno namijenjena podizanju
svijesti lokalnog stanovništva o vrijednostima i potencijalu prirodne
baštine u turističkoj promidžbi i ponudi. Nakon toga uslijedit će ciljana
edukativna radionica vezana uz problematiku plastičnog otpada i njegovog
utjecaja na biološke cikluse u prirodi te na zdravlje čovjeka i životinja
(aktivnosti s TZ Općine Baška).

U Malom Lošinju – u Park šumi Čikat, oko spomenika prirodoslovcu
Ambrozu Haračiću obavit će se čišćenje dijela šume koji je zarastao i
u kojem se pojavila invazivna vrsta stabla – pajasen (u akcije, uz Društvo
naša djeca Lošinj i Osnovnu školu Maria Martinolića, uključen je čitav
niz subjekata: TZ Grada Malog Lošinja, Vatrogasna postrojba, Komunalno
društvo, Srednja škola…)

U Rijeci je planirana (već tradicionalna) izložba “Mladih
čuvara okoliša” s aktualnom temom fotografija otpada u prirodi. Biti
će održana i eko-radionica “Tri lica Rječine”, također s temom
onečišćavanja i ugrožavanja naše vrijedne primorske tekućice (sl. 1 i
sl. 2).
S Osnovnom školom Brešca, s kojom se od prošle godine provodi zanimljiv
projekt o krškom fenomenu duboke šumovite ponikve Breški dol, biti će
ostvarena radionica Ekološki otisak stopala – predavanje uz eko-test s
pitanjem “Koliki je tvoj otisak?”


Sl. 2. Maketa kanjona i donjeg toka izrađena na radionici “Tri lica
Rječine” (foto: Marko Randić)


Sl. 3. Izrada makete područja toka Rječine (foto: Marko Randić)