Stari hrast

Najava sanacije oštećenog zaštićenog hrasta u Svetom Petru na otoku Cresu

Prospekt Novosti

NAJAVA SANACIJE OŠTEĆENOG ZAŠTIĆENOG HRASTA U SVETOM PETRU NA OTOKU
CRESU

Jako nevrijeme s orkanskim vjetrom i jakom kišom koje
je vladalo na otoku Cresu u nedjelju 27. svibnja 2007. oštetilo je zaštićeni
spomenik prirode – stari hrast u Svetom Petru. Zbog nevremena odlomio
se velik dio krošnje na bočnoj strani stabla i srušio se uz prilazni put
selu Sveti Petar.

Zaštićeni hrast pripada botaničkoj skupini listopadnih submediteranskih
hrastova medunaca (Quercus pubescens s.l.) i procjenjuje se da mu je starost
oko 450 godina. Osamljenim položajem na prilazu selu, kao i zbog velike
šupljine koja se proteže u sredini čitavog debla (u šupljinu se mogu uvući
dvije do tri odrasle osobe!) uz hrast se pletu brojne legende i priče.

Nažalost, velika šupljina u sredini debla pridonijela je i narušavanju
statičke stabilnosti stabla, pa je već nevrijeme 2003. godine oštetilo
stablo zbog čega se moralo prići njegovoj sanaciji. Tom prigodom uklonjene
su pojedine bočne grane kako bi se stablu pokušala vratiti statička stabilnost.

Najnovije oštećenje vrlo je ozbiljno i zbog daljnje opasnosti od urušavanja
mora se prići hitnoj daljnjoj sanaciji. Javna ustanova “Priroda”
uspostavila je kontakte sa specijaliziranom tvrtkom koja se bavi takvim
poslovima te će se u najskorijem mogućem roku snimiti novonastalo stanje
stabilnosti stabla i poduzeti potrebne mjere.