prebrojavanje ptica

Obilježen europski dan prebrojavanja ptica u ornitološkom kampu na jezeru kod njivica na otoku krku

Prospekt Novosti


Sl. 1. Ornitološka prstenovačka postaja Jezero (foto: Mladen Trinajstić)

OBILJEŽEN EUROPSKI DAN PREBROJAVANJA PTICA U ORNITOLOŠKOM KAMPU NA JEZERU KOD NJIVICA NA OTOKU KRKU

Na Jezeru kod Njivica djeluje već treću godinu Ornitološki
jesenski kamp, na kojemu ornitolozi iz Udruge “Jezero”, vanjski
suradnici Javne ustanove “Priroda” i ovlašteni prstenovači provode
sustavna istraživanja i prstenovanja ptica. Od nedavno, u sklopu kampa
djeluje i Ornitološka prstenovačka postaja – drvena kućica smještena uz
obalu Jezera koja ornitolozima služi kao terenska baza. Ovdje ornitolozi,
ali i drugi ljubitelji prirode i ptica mogu pronaći zaklon i nužan smještaj
pri svojim terenskim istraživanjima Jezera. Prstenovačka postaja već je
postala važno rasadište novih saznanja za brojnu školsku djecu, ali i
brojne ljubitelje ptica iz cijele Hrvatske koji posjećuju Jezero i ovdje
od vrsnih stručnjaka prirodoslovaca mogu mnogo naučiti o životu i navikama
ptica. Mlađim naraštajima je osobito zanimljivo čuti o dugim i napornim
selidbenim putovima ptica, jer su upravo na Jezeru, tijekom dosadašnjih
istraživačkih napora pronađeni vrijedni nalazi prstenovanih ptica koje
su ovamo stigle iz udaljenih dijelova svijeta, a neke od ptica prstenovane
na Jezeru pronađene su također u “dalekom svijetu”. Za trajanja
ovogodišnjeg Jesenskog kampa, u proteklih nekoliko tjedana već je prstenovano
i popisano više od 6500 ptica, a ima i vrlo zanimljivih nalaza poput prstenjaka
crvkutića koji je nakon svega nekoliko dana nakon što je uhvaćen i prstenovan
na Jezeru ponovo uhvaćen, ali u udaljenoj Francuskoj! Ne čudi stoga što
je Hrvatsko društvo za proučavanje ptica (HDZPP) izabralo i Jezero između
nekoliko lokacija u cijeloj Hrvatskoj na kojima su se odigravale najvažnije
aktivnosti u Europskom prebrojavanju ptica koje se tradicionalno održava
od 1. do 2. listopada. Osim prstenovanja na Jezeru, ostale lokacije i
aktivnosti ove su godine obuhvaćale osobito:

* Prebrojavanje ptica na ribnjaku Podunavlje i Dravske
šume,
* Prebrojavanje ptica na lokacijama Bistrač, Sava-Strmec i Rakitje,
* Predavanje u Bjelovaru o prirodi duž rijeke Česme i
* Izleti u prirodu na većem broju lokacija u cijeloj Hrvatskoj.

Prema propozicijama HDZPP, za sudjelovanje bilo kojeg
ljubitelja prirode bilo je dovoljno javiti se koordinatoru za Hrvatsku
koji ga zatim upućuje na najbližeg voditelja HDZPP-a za obilazak ptica
i prirode u neposrednoj blizini, što su u slučaju Jezera bili ornitolozi
iz Udruge “Jezero”. Obilazak je sadržavao kretanje kroz stanište
ptica (Jezero, ribnjaci, ušća, šume i/ili livade), prepoznavanje pojedinih
vrsta, upoznavanje sa njihovim načinom života, pjevom i drugim zanimljivostima.

Na Jezeru je tijekom ove subote i nedjelje bilo razmješteno
600 metara mreža za lov ptica, pa su se sudionici akcije mogli upoznati
s metodama terenskog istraživanja i načinima prepoznavanja, uzimanja i
bilježenja znanstvenih terenskih podataka, kao i postupcima prstenovanja.
Osnovni cilj akcije bio je prezentirati javnosti što se na Prstenovačkom
kampu radi i sustavno provodi već nekoliko godina i koja je važnost tih
aktivnosti. Prigoda je iskorištena i za postavljanje “data loggera”
za mjerenje temperature, vlage i drugih ekoloških pokazatelja kako bi
se mogle unaprijediti spoznaje o povezanosti života ptica s raznolikim
ekološkim čimbenicima na mikrolokaciji Jezera. JU “Priroda”
izvješćivat će redovito o najvažnijim rezultatima i saznanjima do kojih
će se doći tijekom rada na Ornitološkom kampu Jezero.


Sl. 2. Lov pomoću ornitološke mreže (foto: Mladen Trinajstić)


Sl. 3. Čitanje podataka s prstena (foto: Mladen Trinajstić)


Sl. 4. Prstenovači Andrej Radalj i Milorad Malatestinić uzimaju terenske
podatke o ulovljenoj ptici (foto: Mladen Trinajstić)