Obilježen međunarodni dan biološke raznolikosti

Prospekt Novosti


Sl. 1. Slaganje puzzli sa morskim organizmima (foto: Andrej Radalj)

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI

Na konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju
u Rio de Janeirou 1992. godine, 157 zemalja svijeta, među kojima i Hrvatska,
potpisalo je Konvenciju o biološkoj raznolikosti (The Convention on Biological
Diversity – CBD). Konvencija postavlja okvire globalne zaštite biološke
i krajobrazne raznolikosti. Temeljni joj je cilj očuvanje i unaprjeđenje
ukupne biološke raznolikosti Zemlje, te osiguranje održivog korištenja
prirodnih dobara, kao zalog opstanka budućih naraštaja. U cilju podizanja
javne svijesti o važnosti očuvanja biološke raznolikosti, Ujedinjeni narodi
su 1993. godine proglasili Međunarodni dan biološke raznolikosti koji
se obilježava svake godine 22. svibnja kao spomen na datum usvajanja teksta
Konvencije o biološkoj raznolikosti (22. svibnja 1992.).

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana biološke raznolikosti
jest biološka raznolikost mora i priobalja. Na tu temu održana je i radionica
sa učenicima šestih razreda Osnovne škole Kostrena. Nakon uvodnih predstavljanja
i pozdrava predstavnika Općine i Turističke zajednice Kostrena, te JU
Priroda i DZZP-a, događanja su započela predavanjem na temu Morske ptice
koje je održao Andrej Radalj iz udruge “Jezero”. Uslijedile
su interaktivne igre o biološkoj raznolikosti Jadranskog mora, a radionica
je privedena kraju kratkometražnim dokumentarnim filmom “Veličanstvena
plastična vrećica”.

Opstanak morskih i priobalnih ekosustava od neprocjenjive
je prehrambene, duhovne, društvene i vjerske važnosti kako za obalne zajednice
tako za cjelokupno čovječanstvo. Velik dio farmaceutske industrije ovisi
o morskim resursima, 15 % svih životinjskih proteina kojih unosimo hranom
porijeklom je iz mora, a 50 % kisika koji udišemo proizvode sićušne planktonske
alge. Život na Zemlji razvio se u praoceanima i neraskidivo je vezan uz
oceane. Sa sve boljim poznavanjem morskih ekosustava pojavljuju se nova
rješenja za prijetnje kojima su izloženi. Upravo sa ciljem povećavanja
interesa i boljeg poznavanja mora i priobalja organizirana je i ova radionica.

Patrik Krstinić


Sl. 2. Igranje memo igre (foto: Andrej Radalj)


Sl. 3. Postavljanje životinja u njihov životni prostor (foto: Andrej Radalj)