Očišćene šetnice u park-šumi pod javori u velom lošinju

Prospekt Novosti

OČIŠĆENE ŠETNICE U PARK-ŠUMI POD JAVORI U VELOM LOŠINJU

U organizaciji riječke Udruge Smart, velološinjskog Lječilišta
za plućne i alergijske bolesti i Javne ustanove Priroda ostvarena je hvalevrijedna
akcija uređenja okoliša i šetnica u Park-šumi Pod Javori u Velom Lošinju.
Čišćenje grmlja i raslinja, u koje su šetnice Park-šume bile djelomično
zarasle, obavilo je, vrlo savjesno i stručno, sedamnaest volontera Udruge
Smart. Akcija je održana u subotu 15. ožujka 2008. po lijepom i sunčanom
vremenu. Volonteri su imali prigodu upoznati se i s poviješću te vrijednostima
Park-šume, kao i poučiti se o flornom bogatstvu egzotičnih dendroloških
vrsta koje su ovdje zasađene u svojevrsnom arboretumu.

Tijekom akcije, iz Park-šume je odvezeno oko desetak
velikih kontejnera za krupni otpad koji su napunjeni odrezanim granama
i smećem. Članovi udruge izrazili su želju i spremnost za nastavak suradnje
s Javnom ustanovom Priroda, što je dobrodošla ponuda jer u brojnim zaštićenim
područjima u Primorsko-goranskoj županiji ima mnogo poslova koje je u
budućnosti moguće odraditi na ovakav način (čišćenje lokvi, sudjelovanje
na inventarizaciji biološke raznolikosti, kontrola invazivnih vrsta…).