Vuk Niki - uspavana radi pregleda

Ogrlicom za praćenje obilježena vučica niki

Prospekt Novosti

OGRLICOM ZA PRAĆENJE OBILJEŽENA VUČICA NIKI

Tijekom istraživanja vukova u Gorskom kotaru, 21. kolovoza
2010. godine, dr. Josip Kusak s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu GPS
ogrlicom za praćenje obilježio je vučicu iz čopora Suho. Vučica je bila
dobi dvije i pol godine i mase 31 kg, a dobila je oznaku W25-Niki. Posljednjih
nekoliko godina znanstvenici s Veterinarskog fakulteta redovno provode
istraživanja populacije vukova u Hrvatskoj i u Gorskom kotaru. U Gorskom
kotaru obitava 6-7 vučjih čopora od čega se teritoriji četiri čopora protežu
i na susjedne županije te u Sloveniju. U Gorskom kotaru trend populacije
je stabilan. Ukoliko sudbina ovoj vučici bude naklonjena možemo se nadati
mnogim korisnim podacima koji će biti prikupljeni njezinim praćenjem.