medvjeđa staza

Otvorenje dijela poučne staze "put medvjeda" u osnovnoj školi u brodu na kupi

Prospekt Novosti


Sl. 1. Partneri na projektu SOŽITJE iz Slovenije i iz NP Risnjak razgledavaju drvenu skulpturu medvjeda na ulazu u poučnu stazu (foto: Sonja Šišić)

OTVORENJE DIJELA POUČNE STAZE “PUT MEDVJEDA” U OSNOVNOJ ŠKOLI U BRODU NA KUPI

Dana 30.05.2012., u sklopu proslave Dana Osnovne škole
Frana Krste Frankopana i povodom obilježavanja Međunarodnog dana bioraznolikosti,
učenici škole izveli su prigodni program s igrokazom “Ježeva kućica”
u kojemu su sudjelovala djeca iz škole. Javna ustanova Priroda priključila
se svečanosti otvaranjem dijela poučne staze “Put medvjeda”
sa izvedenih i postavljenih šest instalacija didaktičke opreme koja obuhvaća
drvenu skulpturu medvjeda u prirodnoj veličini, siluetu medvjeda s prikazom
visine, prikaz tragova medvjeda, prikaz areala svih medvjeda svijeta,
drveni lijevak za “prikupljanje” zvukova prirode i prikaze ishrane
medvjeda. Staza je postavljena u krugu škole, u vrijednom voćnjaku sa
starim goranskim sortama jabuka i krušaka, a osmišljena je kao dio EU
projekta SOŽITJE koji se realizira u sklopu IPA Slovenija i Hrvatska.


Sl. 2. Jedan od šest komada postavljene didaktičke opreme na poučnoj stazi
s prikazima rasprostranjenosti vrsta medvjeda u svijetu (foto: Sonja Šišić)


Sl. 3. Učenici OŠ Fran Krsto Frankopan izvode “Ježevu kućicu”
(foto: Sonja Šišić)