Otvorenje poučne staze u brodu na kupi

Prospekt Novosti


Slika 1: Ulaz u poučnu stazu u dvorištu OŠ “Fran Krsto Frankopan”
pod snijegom

OTVORENJE POUČNE STAZE U BRODU NA KUPI

U travnju 2011. godine Javna ustanova “Priroda”
započela je provedbu projekta “Sožitje” koji se sufinancira
sredstvima Europske unije i međunarodnog programa IPA Slovenija – Hrvatska
2007-2013. U projektu sudjeluje ukupno četiri partnera, iz Slovenije Ljudska
univerza Kočevje, koji je ujedno vodeći partner, te Zavod za gozdove Slovenije,
a iz Hrvatske Javna ustanova Nacionalni park “Risnjak” i Javna
ustanova “Priroda”. Projekt traje do 31. ožujka 2013. godine.

U sklopu Projekta Javna ustanova “Priroda”
osmislila je i postavila tzv. “Put medvjeda” odnosno poučno-didaktičku
stazu o medvjedu i značajkama goranskog kraja uza stazu povezanim sa životom
medvjeda, koja posjetitelja vodi kroz prelijepi voćnjak starih autohtonih
sorata voća u neposrednoj blizini Osnovne škole “Fran Krsto Frankopan”
i rječice Kupice. Vođenje posjetitelja stazom imat će za cilj upoznati
posjetitelje s osnovnim karakteristikama medvjeda, njegovim životnim navikama,
ali i ublažavanje negativnog stava čovjeka prema medvjedu. Voćnjak u kojem
je smještena poučna staza je svojevrsna zbirka danas već rijetkih starih
autohtonih sorata voćaka, uglavnom jabuka i krušaka, kojima se ponekad
u Gorskom kotaru vole osladiti i medvjedi. Drugi dio puta u okviru ovog
projekta “Sožitje” planiran je na slovenskoj strani granice.

Za potrebe međunarodnog projekta SOŽITJE otisnuto je
1000 primjeraka trojezične brošure “U domovini medvjeda: “Kupska
dolina i Gorski kotar viđeni očima vladara goranskih šuma”. Ona je
nadopuna sadržajima koji su postavljeni na “Putu medvjeda” i
u njoj su sažeto prikazani osnovni rezultati istraživanja do kojih se
došlo tijekom rada na Projektu. Osim na hrvatskom, sva poglavlja u knjižici
prevedena su na slovenski i engleski jezik. Kao i “Put medvjeda”
ima edukativnu ulogu pa joj je prvenstveni cilj senzibilizirati ljude
u području rasprostranjenosti medvjeda, tj. u “domovini medvjeda”,
koje se proteže s obje strane rijeke Kupe, na pozitivan odnos spram suživota
čovjeka s medvjedom. Brošura je pisana iz (mogućeg) motrišta medvjeda
i sadrži osnovne činjenice o goranskim medvjedima kao i o njihovom životnom
okolišu.

Otvaranje poučne staze i prezentacija brošure održati
će se 16.03. u prostorima OŠ “Fran Krsto Frankopan” u Brodu
na Kupi u 12 sati.


Slika 2: Dio poučne staze – karta rasprostranjenosti medvjeda u svijetu