Podizanje natura 2000 zastava

Prospekt Novosti

PODIZANJE NATURA 2000 ZASTAVA

Područje Primorsko – goranske županije je zbog svoje
raznolikosti i ljepote uvijek plijenilo pažnju posjetitelja. O očuvanosti
prirode i bioraznolikosti svjedoči i činjenica da je na području županije
proglašeno čak 112 područja ekološke mreže Natura 2000. Iznimno važno
je područje Gorskog kotara koje je sastavni dio ekološke mreže s ciljem
očuvanja niza ptičjih vrsta, rijetkih staništa i populacije velikih zvijeri
(medvjeda, vuka i risa).

Osim navedenog i niz pojedinačnih lokaliteta Gorskog
kotara proglašeni su vrijednim za očuvanje, pa tako i izvor potoka Kamačnika,
koji je ujedno i zaštićen u kategoriji značajnog krajobraza i lokalitet
uvršten u ekološku mrežu NATURA 2000.

Inicijativa je Javne ustanove “Priroda” koristiti
brend i činjenicu da je neko područje sastavni dio ekološke mreže NATURA
2000, kako bi privukli pozornost na prirodna bogatstva kojima upravljamo
te omogućili uvjete za njihovo održivo korištenje u suradnji s lokalnom
zajednicom kroz razvoj eko-turističkih aktivnosti.

U tom smislu, Javna ustanova “Priroda” koja
upravlja zaštićenim područjima i ekološkom mrežom na području Primorsko-goranske
županije, zatražila je i primila od Europske komisije desetak zastava
s NATURA 2000 logom, upravo u cilju obilježavanja takvih područja i skretanja
pozornosti (stranim i domaćim) posjetiteljima na njihovu vrijednost.

Upravo je primjer lokaliteta Kamačnik sinergija zaštite
prirode i njegovog korištenja i valorizacije u turističke, rekreativne
i edukativne svrhe, no nažalost ovo zaštićeno područje stradalo je od
velikog ledoloma (elementarne nepogode) tijekom veljače 2014. godine kojim
je uzrokovana velika šteta za prirodu i na turističkoj infrastrukturi
koja se postepeno obnavlja. Djelatnici Hrvatskih šuma i komunalnih društava
s tog područja uložili su veliki napor kako bi uklonili porušena stabla,
osposobili šetnicu i omogućili posjetiteljima uživanje u ljepotama Kamačnika
i ove turističke sezone.

11. srpnja 2014. Kamačnik je posjetio i ministar Zmajlović.
Djelatnici Javne ustanove “Priroda” upoznali su ga s tijekom
sanacije šteta nakon ledoloma. Tom prigodom Ministar je svečano podignuo
zastavu Natura 2000 područja. Javna ustanova “Priroda” je već
povodom Dana bioraznolikosti (22. svibnja) podignula iste takve Natura
2000 zastave na Rabu, Lošinju, Krku i Cresu.