Poplavljeno područje jezera kod njivica na krku

Prospekt Novosti


Sl.1. Poplavljeno područje Malog luga

POPLAVLJENO PODRUČJE JEZERA KOD NJIVICA NA KRKU

Službeni podaci na stranicama komunalnog poduzeća Ponikve
d.o.o (www.ponikve.hr/godisnje-kolicine-oborina)
o količinama oborina mjerenim na izvorištu Ponikve od 1964. do 2014. govore
da je mjesec srpanj sa prosječnom količinom padalina od 46,50 L/m2 najsušniji
mjesec u godini. Iz podataka je također vidljivo da je proteklog srpnja
na navedenom području izmjereno izuzetnih 135,00 L/m2, što ga čini najkišnijim
u posljednjih 51 godinu. Upravo je to jedan od glavnih razloga ekstremno
visokog vodostaja na području jezera Ponikve i Jezera, te poplavnih livada
Malog i Velikog luga. Kako će se ovako ekstremno vlažno ljeto odraziti
na biljni i životinjski svijet još uvijek je teško prognozirati. Sa sigurnošću
se može reći da ovi, gotovo tropski uvjeti pogoduju životinjama koje barem
dio svog životnog ciklusa provode u vodi kao što su primjerice, komarci.
Ovogodišnji kamp za prstenovanje ptica koji udruga “Jezero”
i Javna ustanova “Priroda” već niz godina organiziraju na ornitološkoj
postaji “Jezero” također se odvija u otežanim uvjetima. Naime,
zbog visokog vodostaja nemoguće je postaviti ornitološke mreže na uobičajenim
mjestima pa se očekuju drugačiji rezultati prstenovanih jedinki.


Sl.2. Visok vodostaj u odvodnim kanalima Malog i Velikog luga


Sl.3. Vode stajaćice na području Jezera, Malog i Velikog luga vrve ličinkama
komaraca


Sl.4. Ograničen broj mreža na prstenovačkoj postaji Jezero