Biserujka poučne ploče

Postavljene dvije poučne ploče uz špilju biserujku na otoku krku

Prospekt Novosti


Sl. 1. Poučne ploče uz Biserujku

POSTAVLJENE DVIJE POUČNE PLOČE UZ ŠPILJU BISERUJKU NA OTOKU KRKU

Postavljene su dvije poučne ploče koje služe upoznavanju
posjetitelja s osnovnim značajkama špilje Biserujke. Također je posebno
naglašeno da prilikom posjeta špilji ulaze u osjetljivo područje Nacionalne
ekološke mreže. Špilja se odlikuje nizom prirodnih vrijednosti i važna
je za očuvanje podzemnih krških staništa. Na pločama su, pored niza zanimljivih
crtica o špilji i nacrta špilje, istaknuta pravila ponašanja u špilji
kao dijelu Nacionalne ekološke mreže.

Ploče su postavljene u sklopu projekta obilježavanja
speleoloških objekata koji pripadaju područjima Nacionalne ekološke mreže
u Primorsko-goranskoj županiji, a prve su u nizu od sedam poučnih ploča
na planiranoj poučnoj stazi koja će povezivati špilju Biserujku sa slikovitom
uvalom Slivanjska – tradicionalnim pristaništem zaselka Rudine, gdje dolazi
većina turista iz Crikvenice prilikom pohoda špilji. Na poučnoj stazi
posjetitelji će se moći upoznati s kratkim objašnjenjima sljedećih prirodnih
fenomena karakterističnih za okolicu špilje Biserujke:

 • Čovjek oblikuje krajobraz: ispaša ovaca, suhozidi, male ograđene
  ponikve s kružnim suhozidima, pastirske građevine, krajobrazne mikrocjeline
  u okolici špilje;
 • Krški krajobraz: speleološki objekti, špilje, sigovina, dva
  tipa vapnenca – rudistni vapnenac, numulitni vapnenac;
 • Snaga bure: “brvine” (burni oblaci) – znak bure,
  nagnuta stabla i uz tlo stisnuti grmovi, način puhanja bure – “refuli”;
 • Voda oblikuje površinske oblike u kršu: škrape, škrapari, ponikve,
  plitko tlo.
 • Vegetacija: kamenjarski pašnjaci, aromatično bilje, bodljikava
  šmrika, bodljikave zeleni, primorski mekinjak.

Smatramo da bi staza trebala odigrati važnu ulogu u poboljšanju
uvjeta u području ekološke mreže, kao i posjećivanja špilje jer će se
otvoriti veće mogućnosti za usmjeravanje posjetitelja na dodatne i ljudima
pretpostavljeno već senzibiliziranim na prirodne vrijednosti (vjerujemo)
zanimljive sadržaje uza stazu. Na taj način, lakše će se postići zahtijevani
“protok” posjetitelja kroz špilju i okolicu i zadovoljiti stroge
uvjete prihvatnog kapaciteta područja ekološke mreže. Otvorenje nove poučne
staze špilja Biserujka – uvala Slivanjska planirano je za 16. travnja
2011. godine (prigodno, uz obilježavanje međunarodnog Dana planeta Zemlja).
Ploče su izrađene uz financijsku potporu Općina Omišalj i Dobrinj.


Sl. 2. Detalj krajobraza uz poučnu stazu Biserujka – uvala Slivanjska