Postavljeni edukativni materijali s motivima primorske flore i faune na opatijskim i lovranskim plažama

Prospekt Novosti

POSTAVLJENI EDUKATIVNI MATERIJALI S MOTIVIMA PRIMORSKE FLORE I FAUNE NA OPATIJSKIM I LOVRANSKIM PLAŽAMA

Na opatijskim i lovranskim plažama na kojima su se ove
godine zavijorile plave zastave postavljeni su edukativni materijali Javne
ustanove “Priroda”

Opatijske i lovranske plaže na koje su ove godine postavljene
plave zastave opskrbljene su i edukativnim materijalima Javne ustanove
“Priroda”. Na plaže su postavljeni panoi i oslikane kabine za
presvlačenje na kojima se promoviraju vrijednosti primorske flore i faune.