zmijinac sunger

Povodom dana zaštite okoliša: akcija košnje i uklanjanja dijela vegetacije na staništu močvarnog zmijinca u sungerskom lugu

Prospekt Novosti


Sl. 1. Izgled creta s močvarnim zmijincem 2003. godine. Drhtavi šaš gusto
obrasta veći dio površine creta u prednjem planu, a sličan raspored zeljaste
vegetacije zatekli smo i 2011. godine

POVODOM DANA ZAŠTITE OKOLIŠA: AKCIJA KOŠNJE I UKLANJANJA DIJELA VEGETACIJE NA STANIŠTU MOČVARNOG ZMIJINCA U SUNGERSKOM LUGU

Dana 1. lipnja 2011. provedena je akcija košnje i uklanjanja
dijela zeljaste vegetacije, ukopanih trulih grana i debala, češera i suhog
šaša na jedinom poznatom preostalom staništu biljke močvarni zmijinac
(Calla palustris) u Hrvatskoj. U akciji na cretu u Sungerskom lugu tradicionalno
su sudjelovali predstavnici Državnog zavoda za zaštitu prirode i Javne
ustanove “Priroda”, a ove godine pridružio im se i predstavnik
udruge “Jezero”. Zeljasta vegetacija uklanjana je ručno, a dio
površine obrastao drhtavim šašem (Carex brizoides) pokošen je motornom
kosilicom. Na jednom manjem dijelu creta, koji je prethodno pokošen, razgrnut
je i uklonjen površinski sloj tla isprepleten gustim pletivom dugačkih
podzemnih vriježa drhtavog šaša. Tom prigodom razotkrilo se da se u dubljim
dijelovima tresetnog tla nalaze zaostale trule grane i debla. Dio njih
je, kao i ranijih godina i ovom prigodom uklonjen s creta. U udubljenje
nastalo ovim zahvatom pokusno su presađeni buseni šumskog maha trestara.
Nakon završetka radova na cretu s močvarnim zmijincem obišli smo i nekoliko
obližnjih zamočvarenih šumskih udubljenja u Sungerskom lugu. Svaki od
tih lokaliteta posebno je mikrostanište sa zanimljivim i vrijednim biljnim,
životinjskim i gljivljim svijetom. Sudionicima akcije na raspolaganju
su bili djelatnici “Hrvatskih šuma” Uprave šuma podružnica Delnice,
Šumarije Mrkopalj i Komunalnog društva “Mrzle drage” Mrkopalj.