Program svečanosti otvaranja nove poučne staze (19. 9. 2014.)

Prospekt Novosti


Sl. 1. Izgled polazne ploče na poučnoj stazi Baška – Zarok – Batomalj
– Pod Lipicu

PROGRAM SVEČANOSTI OTVARANJA NOVE POUČNE STAZE (19. 9. 2014.)

 • 09,00 otvaranje staze kod mosta prema Zaroku – obilazak staze duge
  6km
 • 10,30 dolazak u Batomalj na Placu, doček predstavnica Mjesnog odbora
  Batomalj, kratko upoznavanje s mjestom Batomalj (Romina Fantov, predsjednica
  MO Batomalj) obilazak crkvice Sv. Nikole, okrjepa
 • 11,30 nastavak prema svetištu Majke Božje Goričke, razgled crkve poznatog
  Marijinog svetišta Majke Božje Goričke, domjenak.

Prema vlastitim željama daljnji obilazak stazom do Jurandvorskog
mrgara i Pod Lipicu.

Organizatori:
TZ općine Baška
Mjesni Odbor Batomalj
JU Priroda
TD Baška
Svetište Majke Božje Goričke

POUČNA STAZA BAŠKA-ZAROK-BATOMALJ-POD LIPICU – OKVIRNI
SADRŽAJ POUČNIH PLOČA (100 x 70 cm)

 1. POLAZNA – START- Na polaznoj ploči opisane su osnovne karakteristike
  staze: težina i dužina puta i vrijeme potrebno da se staza obiđe, ploča
  bi je opremljena zemljovidom s ucrtanom trasom staze, skicom lokacija
  i oznakama interpretacijskih ploča.
 2. ZAROK – ploča na Zaroku opisuje osnovne geološke i botaničke značajke
  pješčare Zarok (zbivanja u ledenim i međuledenim razdobljima, djelovanje
  ledenjaka i bujičnih voda, nastanak šljunkovito-pješčanih taložina.
  Za geološki dio ostvarena je suradnja s ekspertima geolozima (dr. sc.
  Ljerka marjanac).
 3. MURVAC – VELA RIKA – Ploča opisuje osnovne značajke vodotoka Vele
  rike: njezin biljni i životinjski svijet, hidrologiju i načine korištenja
  krajobraza u dolini Vele rike, uz bujično korito.
 4. POD VISOKU – Ploča opisuje karakteristike (nekadašnji – tradicijski)
  način života i agrarni krajobraz u Bašćanskoj dolini. Osnovne informacije
  o tri “razine” krajobraza: 1. na plodnim naplavinama bujice
  Vele rike, 2. na okolnim flišnim padinama, i 3. na vapnenačkim strmcima
  i zaravnima u gornjem dijelu doline.
 5. POD JABUKE – kod špine – Ploča opisuje značajke i raznolikost krajobraza
  na flišu u Bašćanskoj kotlini, izvore i kontraste vapnenačkih litica
  i ogoljene krške zaravni.
 6. BATOMALJ – Ploča opisuje povijest naselja kroz arheološke činjenice
  (suradnja sa Rankom Starcem)
 7. PERILO – Ploča opisuje korištenje izvora i perila u Batomlju (suradnja
  s MO Batomalj)
 8. PUT PREMA SVETIŠTU – Ploča opisuje krajobraz brda Gorice s arheološkim
  činjenicama te o svetištu (Ranko Starac).
 9. JURANDVORSKI MRGAR – Ploča opisuje osnovne činjenice o ruralnom životu
  i o ovčarstvu (mrgari)
 10. POD LIPICU – Ploča opisuje zanimljivosti (posebnosti geološke i biološke
  baštine – flora, fauna) na dijelu Bašćanske doline koji obiluje strmim
  liticama I točilima, a koje su značajka strmih strana doline iznad flišnog
  dijela. Naznačena je važnost tradicionalnog stočarstva za očuvanje posebnosti
  krajobraza.

INFORMATIVNE PLOČICE (30 x 10 cm)

 • 11. ENDEMIČNI ISTARSKI ZVONČIĆ – mala informativna ploča
 • 12. OBNOVLJENA MOŠUNA U BATOMLJU – mala informativna ploča


Sl. 2. Sa svečanog otvorenja staze – okupljanje sudionika pohoda kod ploče
na lokalitetu “Pod Jabuku” u Batomlju (foto: Srđan Hulak, foto-arhiv
TZO Baška)