Projekt s oš nikola tesla – "invazivna vrsta drveta – pajasen"

Prospekt Novosti


Sl. 1. Terasa OŠ Nikola Tesla poslužila je kao baza za postavljanje meteorološke
stanice i malog arboretuma – ugodno druženje djelatnika JU “Priroda”
s učenicima i djelatnicima OŠ Nikola Tesla (foto: M. Randić)

PROJEKT S OŠ NIKOLA TESLA – “INVAZIVNA VRSTA DRVETA – PAJASEN”

Dana 14. listopada 2012. u prostorijama JU “Priroda”
održana je na inicijativu Osnovne škole Nikola Tesla iz Rijeke radionica
za učenike o invazivnoj drvenastoj biljci pajasenu (Ailanthus altissima).
Suradnice JU “Priroda” Ivana i Sunčica učenicima su ukratko
predstavile rad javne ustanove, kao i zanimljive činjenice o invazivnim
vrstama, a posebno o pajasenu. O ovom projektu koji će se provoditi i
tijekom 2013. godine izvještavat ćemo vas detaljnije, kako projekt bude
napredovao (predviđene su dvije terenske radionice uklanjanja pajasena
u Rijeci i/ili Opatiji). Uzvratni posjet djelatnika JU “Priroda”
Osnovnoj školi Nikola Tesla ostvaren je 5. prosinca, gdje smo se mogli
osvjedočiti o neobično bogatim i raznolikim izvannastavnim aktivnostima
vezanim uz prirodu, meteorološka opažanja, kao i uz minijaturni školski
arboretum smješten na terasi škole. Projekte su predstavili učenici i
djelatnici škole. Dogovorene su i neke od mogućih budućih zajedničkih
aktivnosti (o čemu ćemo također nastojati detaljnije izvještavati).

POSJETA POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
JU “PRIRODA”

U sklopu radnog posjeta Primorsko-goranskoj županiji
gospodin Nenad Strizrep, pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i prirode,
posjetio je i Javnu ustanovu “Priroda”. Više pojedinosti o posjeti
i trenutačnim aktivnostima JU “Priroda” možete pročitati na
županijskim web
stranicama
.


Sl. 2. S predstavljanja kalendara za 2013. godinu (foto: V. Karuza)

PREDSTAVLJANJE KALENDARA NL S TEMOM AUTOHTONIH SORATA
I PASMINA

Dana 30. studenog predstavljen je u Prirodoslovnom muzeju
Rijeka kalendar Novog lista “Hrvatske sorte i pasmine” za 2013.
godinu. U ovaj edukativno-ekološko-prirodoslovni projekt uključeni su,
pored “Novog lista”, INA rafinerija nafte i Prirodoslovni muzej
Rijeka. Zanimanje za projekt, koji se provodi već nekoliko godina za redom,
pokazao je i ove godine velik broj fotografa – na natječaj je pristiglo
283 amaterskih fotografija ukupno 43 autora. Prema strogim kriterijima
izabrane su 24 fotografije u uži izbor, a čitatelji NL su zatim izabrali
12 njih – za svaki mjesec u godini fotografiju po jedne sorte ili pasmine.
JU “Priroda” sudjelovala je u odabiru fotografija i pripremi
stručnih tekstova kojima su fotografije i kalendar popraćeni. JU “Priroda”
i NL također zahvaljuju nekolicini stručnjaka agronoma na trudu koji su
uložili u prepoznavanje autohtonih sorata i pasmina. Kalendar će se moći
nabaviti u Novom listu. Tema kalendara autohtonih pasmina i sorata proširit
će se u narednoj godini, pa pozivamo fotografe da se posvete snimanju
naših autohtonih sorata i pasmina s jednakim ili još većim žarom kao što
su to činili i tijekom 2012. godine.


Sl. 3. S otvaranja izložbe “Šuma okom šumara” (foto: P. Krstinić)

OTVORENJE IZLOŽBE “ŠUMA OKOM ŠUMARA” – POVODOM
MEĐUNARODNOG DANA PLANINA I MEĐUNARODNOG DESETLJEĆA BIORAZNOLIKOSTI

Dana 4. prosinca 2012. otvorena je u Umjetničkom paviljonu
“Juraj Šporer” u Opatiji izložba pod nazivom “Šuma okom
šumara”. Izložba je tradicionalna i održava se povodom obilježavanja
Međunarodnog dana planina i Međunarodnog desetljeća bioraznolikosti. U
organizaciji i postavljanju izložbe sudjelovali su, osim JU “Priroda”,
Hrvatsko šumarsko društvo – Ogranak Delnice, kao suorganizator, Primorsko-goranska
županija i Hrvatski muzej Turizma u Opatiji čiji predstavnici su na svečanosti
otvaranja uputili pozdravne riječi posjetiteljima. Izložbu je otvorio
gradonačelnik Opatije, gospodin Ivo Dujmić. Izložba se može pogledati
do 16. prosinca 2012. godine, od utorka do nedjelje (ponedjeljkom zatvoreno),
u vremenu od 9-18 sati. Uz izložbu je tiskan prigodni poster, a na izložbi
se uz poster može nabaviti i katalog s prikazom svih fotografija. JU “Priroda
najljepše zahvaljuje gospodinu mr. sc. Smiljanu Viskoviću na pomoći pri
opisivanju meteoroloških fenomena na izloženim fotografijama, a članovima
Gljivarske udruge “Ožujka” Rijeka na determinaciji nekih vrsta
gljiva prikazanih na fotografijama.

RADIONICE U OSNOVNOJ ŠKOLI RIKARDA KATALINIĆA JERETOVA
U OPATIJI

Vezano uz Međunarodni dan planina i izložbu “Šuma
okom šumara” u OŠ Rikarda Katalinića Jeretova održane su dvije radionice
za osme i sedme razrede. Za osme razrede održana je radionica s temom
“Velike zvijeri u PGŽ”, a za sedme razrede “Zaštićena područja
u PGŽ” i “Velike zvijeri”. Učenici su imali prigodu pogledati
“filmiće” s velikim zvijerima snimljene automatskim šumskim
kamerama koje je postavila JU “Priroda”, kojom prigodom su pokazali
zavidno znanje o prirodi i životinjama. Planirano je održati još jednu
radionicu s nekoliko predavanja za četvrte razrede s temama “Šumske
tajne” uz objašnjenja i obavijesti o tekućoj izložbi u Umjetničkom
paviljonu Juraj Šporer. Radionice su osmislile i održavaju ih vrijedne
vanjske suradnice JU “Priroda” Sunčica i Ivana.

M.R.