Promocija turističke brošure "zaštićena prirodna baština"

Prospekt Novosti

PROMOCIJA TURISTIČKE BROŠURE “ZAŠTIĆENA PRIRODNA BAŠTINA”

Dana 10.09.2007., u Hotelu Draga di Lovrana promovirana
je brošura Zaštićena prirodna baština: Kvarnerskom prirodom od morskih
dubina do gorskih visina

Turistička zajednica Primorsko-goranske županije i Javna ustanova “Priroda”,
u prelijepom prirodnom ambijentu Hotela Draga di Lovrana promovirale su
novu brošuru o zaštićenoj prirodi namijenjenu turistima i izletnicima.
Brošura je petnaesto tematsko izdanje Turističke zajednice u kojoj je
prikazano 18 atraktivnih šetnica u zaštićenim područjima na području Primorsko-goranske
županije. Osim Javne ustanove “Priroda” i Turističke zajednice
u izradi brošure sudjelovali su i Javna ustanova Nacionalni park “Risnjak”
te Park prirode “Učka”. Na promociji su govorili Gordana Medved,
direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice PGŽ; Sonja Šišić, ravnateljica
Javne ustanove “Priroda”; Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske
županije i Davorin Marković, ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Iz predgovora brošure:

…Pješačenje u prirodi pruža neiscrpne mogućnosti rekreacije, proširivanja
spoznajnih horizonata i obogaćivanja vlastitog duhovnog svijeta u nepomućenom
doticaju s prirodnim vrednotama. Stoga je u brošuri napravljen izbor od
osamnaest atraktivnih šetnji kroz zaštićene prirodne predjele na području
Primorsko-goranske županije. Svako područje ilustrirano je fotografijama
kako bi potencijalni posjetitelj stekao bar grubu predodžbu o području
koje bi želio odabrati za svoj cilj, nadalje tu su i osnovni podaci o
zaštićenom području, opisan je pristup i polazna točka odakle šetnja može
započeti te prijedlog trase obilaska. Prijedlog trase obilaska još je
vizualno naglašen i pojašnjen grafičkim prikazom šetnice na topografskoj
karti, a grafički prikaz presjeka visina kojima se šetač kreće daje mu
određenu predodžbu o težini puta i potrebnom naporu koji treba uložiti
prilikom obilaska…

Cjelokupni tekst brošure moći će se pogledati na stranici www.kvarner.hr