Prostorni podaci vezani uz zaštitu prirode

Prospekt Novosti

PROSTORNI PODACI VEZANI UZ ZAŠTITU PRIRODE

U 2014. godini Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP)
planira uspostavu Geoportala Informacijskog sustava zaštite prirode koji
će omogućiti javni pristup prostornim podacima vezanim za biološku raznolikost
i zaštitu prirode u Hrvatskoj. Do uspostave Geoportala, pojedini podatci
dostupni su u obliku web kartografskih preglednika.

Natura2000

Ova web aplikacija postoji već neko vrijeme na služenoj
stranici Natura 2000 mreže u Hrvatskoj i možete joj pristupiti ovdje.
Ono što je novo je mogućnost pristupa podacima o svakom pojedinom lokalitetu.
Klikom na područje otvara se prozorčić koji nudi poveznicu na standardni
obrazac za Natura 2000 područje. Na primjeru Natura 2000 područja Gorski
kotar i sjeverna Lika to izgleda ovako:

Odabirom poveznice SDF Report (Standard Data Sheet ili
standardni obrazac) otvara se prozor s podatcima o svakom Natura 2000
području.

Karta zaštićenih područja Hrvatske

DZZP je uspostavio te redovno održava bazu zaštićenih
područja u Hrvatskoj. Ona sadrži granice zaštićenih područja u kategorijama
zaštite prema Zakonu o zaštiti prirode: strogi rezervat, nacionalni park,
park prirode, posebni rezervat, regionalni park, spomenik prirode, značajni
krajobraz, park – šuma i spomenik parkovne arhitekture. Interaktivnu web
kartu zaštićenih područja možete potražiti ovdje,
a stranice
DZZP
-a nude i opciju preuzimanja servisa za upotrebu u GIS
programima.

Web preglednik nudi i opciju odabira pojedinih područja
za koje se onda ispisuju osnovni podatci.

Karta staništa RH

Na stranicama DZZP-a dostupna je i karta staništa RH.
To je GIS-baza podataka o rasprostranjenosti pojedinih stanišnih tipova
na području Hrvatske. Kartografski prikaz je razlučivosti mjerila 1: 100
000, a minimalna jedinica kartiranja je 9 ha. Uz legendu koja se nalazi
pokraj karte, odabirom pojedinog područja otvara se prozorčić s nazivom
i kodom stanišnog tipa. Web aplikacija možete pogledati ovdje,
a stranice
DZZP
-a nude i opciju preuzimanja servisa za upotrebu u GIS
programima.

Ovako karta staništa izgleda za okolicu Rijeke:

Upute za dodavanje i pregledavanje web servisa za sve
tri karte u GIS desktop programima možete pronaći na GeoPortalu
Državne Geodetske Uprave
. Servisi (WMS i WFS) se mogu preuzeti
na stranicama Natura 2000 mreže (za ekološku mrežu Natura 2000) i na stranicama
Državnog zavoda za zaštitu prirode (Karta staništa i karta zaštićenih
područja).