predavanje o krajobrazima

Radionica mladih čuvara okoliša o krajobrazima u zaštićenim područjima

Prospekt Novosti


Sl. 1. Radionica MČO o krajobrazima u zaštićenim područjima (foto: Sunčica Strišković)

RADIONICA MLADIH ČUVARA OKOLIŠA O KRAJOBRAZIMA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Mladi čuvari okoliša – učenici sedmih i osmih razreda
OŠ Kozala, Belvedere, Ivana Zajca, i Zamet, zajedno s njihovim mentoricama
sudjelovali su na radionici o krajobrazima u zaštićenim područjima. Na
početku radionice iznijeto je kratko izlaganje o zaštićenim dijelovima
prirode u Primorsko-goranskoj, a na tri primjera objašnjena je svrha radionice
o vrednovanju krajobraza. Tom prigodom podijeljeni su obrasci s anketom
za vrednovanje krajobraza u zaštićenim/nezaštićenim područjima, koje su
učenici i mentori proučili i ispunili. U ispunjenim anketnim listićima,
kao krajobraz koji su učenici najviše posjećivali tijekom protekle godine
iskazana je Park šuma Golubinjak (vjerojatno zbog nedavne školske ekskurzije),
ali je dosta odgovora bilo i za Park prirode Učka te Nacionalni park Risnjak.
Nekoliko je odgovora bilo i za otoke Krk i Cres (primjerice šuma Tramuntana
i Beli), a izvan PGŽ bili su dosta učestali posjeti Nacionalnom parku
Plitvička jezera. Iz ankete je vidljivo da Mladi čuvari okoliša dosta
posjećuju zaštićena područja i da uglavnom pozitivno doživljavaju krajobraze
u zaštićenim/nezaštićenim područjima. Ono što ih najviše smeta je, primjerice,
nečistoća i smeće, buka, klimavi rukohvati na stazama, nedovoljno markirane
i osigurane staze. Uz nekoliko iznimaka, većina ih je pozitivno vrednovala
vlastiti doživljaj krajobraza. Kao najljepše što su doživjeli u krajobrazu
su, primjerice, lijepe panorame, mir i tišina, ljepota šume i livada,
prirodnost krajobraza, svjež zrak, špilje, stijene obrasle cvijećem i
drugo.

Na radionici je sudjelovalo oko 20-tak učenika i dvije
mentorice Mladih čuvara okoliša. Svima im se najsrdačnije zahvaljujemo
na trudu i iskazanoj dobroj volji tijekom ove radionice. Kao osobito važne
povratne informacije za Javnu ustanovu Priroda, dobivene iz ankete, pokazala
su se negativna opažanja o krajobrazu, pa su već pokrenute aktivnosti
na poboljšavanju sigurnosnog stanja na stazama (klimavi rukohvati i oznake)
u Park šumi Golubinjak.