Redoviti monitoring na cretu trstenik

Prospekt Novosti


Sl. 1. Crvenkasti mah tresetar (Sphagnum capillifolium) i mahovina alpski
vlasac (Polytrichum alpinum) važni su za održavanje fizionomije creta
i oligotrofnih uvjeta na cretu Trstenik jer tvore kompaktne busene izdignute
iznad površine creta. Cilj monitoringa je utvrditi trendove u promjenama
njihove brojnosti (i brojnosti drugih vrsta), a mjerama presađivanja nekoliko
vrsta maha tresetara nastoji se povećati njihov udio u cretnoj vegetaciji.

REDOVITI MONITORING NA CRETU TRSTENIK

Djelatnici Prirodoslovnog muzeja Rijeka i Javne ustanove
“Priroda” obavili su 9. i 10. srpnja redoviti monitoring na
cretu Trstenik iznad Klane. Osnovni ciljevi (višegodišnje zamišljenog)
monitoringa sastoje se u popisivanju i utvrđivanju brojnosti i pokrovnosti
svih biljnih vrsta (na pokusnim plohama na četiri transekta središnjeg
dijela creta) kako bi se dobila slika o trendovima promjena, nadalje,
nastoji se utvrditi uspješnost metode košnje trave beskoljenke (Molinia
caerulea) (provodi se samo na polovici istraživanih ploha), a ne manje
važno je i utvrditi uspješnost presađivanja maha tresetara na pokusnim
plohama (provodi se zasad samo na devet ploha na transektu A). Budući
da se radi o višegodišnjem projektu potrebno je svake godine u približno
isto vrijeme uzeti sve predviđene parametre i podatke i obaviti košnju
trave beskoljenke. Što se tiče košnje trave beskoljenke rezultati dosadašnjeg
praćenja pokazuju da je metoda uspješna – na pokusnim plohama gdje je
beskoljenka redovito uklanjana opaža se njezino povlačenje i sadašnja
joj je pokrovnost znatno manja nego na početku, iako se na preživjelim
primjercima opaža značajnije izraženo busanje (tj. povećao se broj jedinki
izraslih iz busena). Mah tresetar pokusno je presađen prije tri godine
na devet (mikro)ploha (sadnice su uzete iz kanala za odvodnjavanje gdje
trenutno rastu najbogatije preostale nakupine na čitavom cretu). Uspješno
je prezimio tri zime i prebrodio sušno razdoblje dva ljeta te se i dalje
razvija na svih devet pokusnih ploha. Ovi podaci dosadašnjeg monitoringa
daju naslutiti da bi presađivanje maha tresetara mogla biti jedna od uspješni(ji)h
metoda revitalizacije creta.