saniran stari hrast

Saniran stari hrast u sv. petru na otoku cresu

Prospekt Novosti

SANIRAN STARI HRAST U SV. PETRU NA OTOKU CRESU

Nakon što je olujno nevrijeme jako oštetilo krošnju starog
zaštićenog hrasta u Sv. Petru, bilo je nužno prići sanaciji zaštićenog
spomenika prirode jer je prijetila ozbiljna opasnost od daljnjeg urušavanja,
odlamanja dijelova krošnje i grana. Iako je u Mjerama zaštite za ovaj
vrijedan spomenik prirode izričito navedeno da staro stablo treba “prepustiti
prirodnim procesima rastenja, starenja i smrti” (razlozi za to su
očuvanje bioraznolikosti; jer su stara stabla cjeloviti mali ekosustavi
s mnoštvom pridruženih kukaca, gljiva, ptica i drugih organizama vezanih
za takva stabla!) procijenili smo da stablo predstavlja izravnu prijetnju
po sigurnost ljudi i imovine koji bi se eventualno zatekli u blizini oštećenoga
hrasta, a u tom slučaju Mjere zaštite nalažu sanaciju.

Radovi na sanaciji hrasta obavljeni su 18. lipnja 2007. godine u organizaciji
Javne ustanove “Priroda”. Radi cjelovitijeg informiranja donosimo
u cijelosti kraće izviješće koje je nakon obavljenih radova Javnoj ustanovi
podnio gospodin Viktor Lochert iz tvrtke “Stablosan” koji je
već ranije pregledavao stablo suvremenim metodama (instrumentima za utvrđivanje
zdravstvenog stanja stabala – rezistografija) te nazočio i usmjeravao
tijek aktualnih radova na sanaciji.

Udarom vjetra, prilikom nevremena 27. svibnja 2007.,
odlomljen je veći dio krošnje ovoga višestoljenog hrasta. Preostala krošnja
jednostrana je, visoka i gusta. Ona tvori visoko jedro, koje jedan ponovni
nalet vjetra slične jačine može zahvatiti i najvećim dijelom polomiti.
U takvom slučaju stablo hrasta bi izgubilo gotovo kompletan asimilacijski
aparat i bilo osuđeno na vrlo skoru smrt. Naime, svako stablo – da bi
opstalo – tijekom svojega životnog vijeka teži stvoriti što optimalniji
odnos izmedju krošnje (asimilacijske površine lista) i korijenovoga sustava.

Stoga je bilo potrebno znatno prikratiti većinu grana i istovremeno prorijediti
krošnju, da bi ona postala prozračna, kako bi budući udari vjetra mogli
“proći” kroz nju, bez da je oštete. Taj zahvat je – pod našim
nadzorom – vrlo stručno obavila tvrtka “Tratinčica” s otoka
Krka, primjenom tehnike penjanja uzetom (osobno, suvlasnik, gospodin Boris
Tomić).

Kako bi se iniciralo “izbijanje živica” i na taj način novih
izbojaka iz debalaca i jačih grana krošnje – a u cilju povećanja njene
asimilacijske površine – preporučamo da ih se na stotinjak mjesta lagano
zareže pod koru (tj. da se izvrše tzv. “kambijalni rezovi”)
motornom / ručnom pilom odnosno “zadiračem”, kakav se koristi
u šumarstvu. Takvi stimulacijski zahvati donose u pravilu pozitivne rezultate,
koji bivaju vidljivi za 3 do 4 godine. Obzirom na gubitak većeg dijela
krošnje, takav zahvat je na ovom stablu preporučljiv i opravdan, a treba
ga izvesti stručno.

Općenito preporučujemo da se ovog “monumentalnog starca” jednom
godišnje dobro pregleda, a nakon 2-3 godine obavi kontrolno mjerenje rezistografom
(statika stabla!)- radi bolje usporedbe – na onim mjestima, gdje je takvo
mjerenje vec obavljeno 2005. god.”

Viktor Lochert dipl. ing. sum.