Skulpture risa, vuka i medvjeda

Prospekt Novosti


Sl. 1. Umjetnik Ferdo Petrović prilikom izrade skulpture risa od lipovog
drveta (foto: Marko Randić)

SKULPTURE RISA, VUKA I MEDVJEDA

Samouki umjetnici u drvu braća Ferdinand Petrović i Marijan
Petrović izradili su tri skulpture – risa, vuka i medvjeda. Javna ustanova
“Priroda” započela je suradnju s braćom Petrović na projektu
SOŽITJE, kada su za potrebe “Staze medvjeda” u Brodu na Kupi
oni izradili i likovno osmislili didaktičke ploče te skulpturu medvjeda
od jelovog drveta u prirodnoj veličini. Za drugi projekt o velikim zvijerima
u Gorskom kotaru izradili su od drveta lipe skulpture sve tri velike zvijeri
koje žive u Gorskom kotaru – risa, vuka i medvjeda. Svaka od ovih skulptura
ima svoju posebnu priču, od toga kako je pronađeno odgovarajuće drvo,
kako je stvorena vizija i nadošla inspiracija,…, do toga kako ga se oblikovalo
(npr. skulptura risa izrađena je od stare lipe koja je imala račvasto
deblo, pa su noge i donji dio risa oblikovani od jednog dijela račvi debla,
a glava od drugog). Zbog same strukture drva skulpture imaju zanimljivu
teksturu koja će vjerojatno ostati vidljiva i kad budu postavljene u prostoru
na stalno mjesto. Skulpture će imati prvenstveno edukacijsku ulogu i biti
će popraćene poučnom pločom.

Marko Randić


Sl. 2. Vučica s maldim (foto:Marko Randić)


Sl. 3. Skulptura medvjeda u ateljeu Marijana Petrovića (foto: Marko Randić)