Spašavanje kornjače

Spašavanje bolesne morske kornjače

Prospekt Novosti

SPAŠAVANJE BOLESNE MORSKE KORNJAČE

Dana 05.07.2007. dvojica ribara iz Medveje, Milan Arsenić
i Luka Janjetić, uočili su kraj svoje ribarske barke mladu morsku kornjačicu
– glavatu želvu (Caretta caretta) koja je bespomoćno plutala uz morsku
površinu. Ribari su ocijenili da je kornjačica ozlijeđena ili bolesna
te su je podigli u barku i stavili u plastičnu kadicu s morskom vodom.

U pomoć su pozvali Društvo za zaštitu životinja Rijeka,
koje ih je uputilo na mr. sc. Gordanu Pavoković djelatnicu Javne ustanove
“Priroda”. Ona je promptno reagirala te se uputila u Medveju,
pregledala kornjačicu i odmah je odvezla u “Centar za oporavak morskih
kornjača” u “Akvarijumu Pula”. Ovdje je kornjačicu preuzela
kuratorica kornjača, biolog Karin Globić Medica iz Pule. Ona je utvrdila
da se radi o manje od godinu dana staroj glavatoj želvi, vrsti koja inače
dosta često dolazi u Jadran.

Također je utvrdila da je zdravstveno stanje želve dosta
loše, oklop joj je bio premekan, a simptomi su ukazivali na mogući zapletaj
crijeva. Mala kornjačica kojoj su odmah nadjenuli ime Medveja podvrgnuta
je kuri antibiotika i vitamina te odgovarajućoj daljnjoj njezi. Povratnim
informacijama, dobivenim nakon četiri dana iz Centra za oporavak, kornjačica
se dobro oporavlja, samostalno jede i stanje joj se naočigled poboljšava.
Nakon potpunog oporavka biti će vraćena u more. Ova uspješno provedena
akcija spašavanja bolesne zaštićene životinjske vrste ukazuje da se entuzijazmom
i brzim reagiranjem može mnogo postići, a svaka pohvala svakako ide i
savjesnim ribarima, što bi trebao biti primjer i drugima kako u takvim
situacijama postupiti.