Što učiniti ako primijetimo da netko skuplja ili uništava strogo zaštićene vrste?

Prospekt Novosti


Sl. 1. Iako roneći možemo doći u napast da “uberemo” poneku
perisku, (čije ljušture mogu biti vrlo dekorativne u nekoj kućnoj zbirci),
trebali bi imati na umu da je zbog pretjeranog izlova ova vrsta školjkaša
vrlo ugrožena i stoga strogo zaštićena u Jadranu i u čitavom Mediteranu
(foto: Danijel Frka)

ŠTO UČINITI AKO PRIMIJETIMO DA NETKO SKUPLJA ILI UNIŠTAVA STROGO ZAŠTIĆENE VRSTE?

Novi Zakon o zaštiti prirode (“Narodne novine”
broj 80/2013) donosi novosti vezane uz strogo zaštićene vrste. Jedna od
važnijih novosti – bar što se tiče strogo zaštićenih vrsta – je da ukoliko
primijetimo da netko sakuplja ili uništava strogo zaštićenu vrstu možemo,
osim uobičajeno inspektora zaštite prirode, pozvati i policiju
(usporedi čl. 210. i 211. Zakona). Važno je znati da policija može
na terenu mnogo brže reagirati nego inspekcija zaštite prirode.

Strogo zaštićene vrste proglašavaju se temeljem crvenih
popisa koje predlažu i izrađuju stručnjaci koji prate trendove ugroženosti
pojedinih vrsta. Crveni popis izrađuje i ažurira Državni zavod za zaštitu
prirode, a strogo zaštićene vrste proglašava ministar pravilnikom. Trenutno
se popis strogo zaštićenih vrsta može pogledati u važećem Pravilniku o
proglašavanju zaštićenih i strogo zaštićenih svojti: narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_08_99_2569.html.
Pregledavajući Pravilnik na dnu stranice opazit ćemo dva privitka – Obrazloženja
napomena uz prilog I – IV.pdf
i Prilozi.
Prilog I daje popis strogo zaštićenih vrsta (svojti) i u njemu ćemo pronaći
da je, primjerice, školjkaš plemenita periska (Pinna nobilis) strogo zaštićena.
U svakom slučaju, primijetimo li nedopuštene radnje nad strogo zaštićenim
vrstama ili druge slučajeve kršenja Zakona o zaštiti prirode trebamo nazvati
policiju ili inspekciju zaštite prirode (centar 112).

Povratak periski na raznim stranama kvarnerskog akvatorija
oživljuje nadu u oporavak ove strogo zaštićene vrste, ali ujedno pobuđuje
i bojazan da će se ponoviti situacija iz prošlosti i da će opet otpočeti
masovno istrebljivanje nedopuštenim izlovom, osobito od strane turista.