Stručni skup "dani matka laginje" u klani

Prospekt Novosti

STRUČNI SKUP “DANI MATKA LAGINJE” U KLANI

Predstavnici Javne ustanove Priroda sudjelovali
su na Stručnom skupu Dani Matka Laginje koji se u ožujku tradicionalno
održava u Općini Klana. Na skupu su po prvi put predstavljene prirodne
vrijednosti planine Obruč u kontekstu moguće buduće zaštite ovog iznimno
vrijednog prirodnog područja. Specifičnost Obruča je da se proteže u granicama
dviju općina – Općine Klana i Općine Jelenje, pa bi sljedeći važan korak
bilo predstavljanje vrijednosti Obruča u Općini Jelenje. Power-point prezentaciju
izloženu na skupu biti će moguće pročitati na web stranicama Javne ustanove
Priroda, u rubrici Publikacije.