ris

U zaštićenom području i području nacionalne ekološke mreže kojim upravlja ju "priroda" uočen ris

Prospekt Novosti


Foto: Vida Posavec Vukelić, DZZP

U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU I PODRUČJU NACIONALNE EKOLOŠKE MREŽE KOJIM UPRAVLJA JU “PRIRODA” UOČEN RIS

Dana 14. ožujka 2010., u ranim večernjim satima, nadzornik
Javne ustanove “Priroda” Marinko Cindrić, u području Nacionalne
ekološke mreže, koje je ujedno i zaštićeno područje u Gorskom kotaru uočio
je risa (Lynx lynx). To je važno opažanje s obzirom da je brojnost populacije
risa procijenjena na vrlo mali broj preostalih primjeraka – oko 30 – 60
jedinki u cijeloj Hrvatskoj. Ris se kreće uglavnom noću, a zbog izrazite
plahosti i skrovitog života iznimno ga je teško uočiti i pratiti u slobodnoj
prirodi. Nalaz će biti pohranjen u bazu podataka o kretanju velikih zvijeri
na području Nacionalne ekološke mreže u Primorsko-goranskoj županiji.
Opažanje je mali kamenčić u oblikovanju cjelovitije slike o životu velikih
zvijeri. U ovoj kratkoj vijesti namjerno je izostavljen podatak o točnoj
lokaciji nalaza zbog osjetljivosti područja gdje je ris viđen, te osjetljivosti
same vrste.

Ako i sami budete u prilici opažati jedinku risa ili
koje druge velike zvijeri na području Primorsko-goranske županije, podatke
o nalazu, kao i datum i mjesto opažanja javite Javnoj ustanovi “Priroda”,
jer može biti od iznimne važnosti i biti će uključeni u bazu podataka
o velikim zvijerima.