Učionica u prirodi – seminar šumske pedagogije

Prospekt Novosti


Sl. 1. Prvi dan – u školskom krugu, krug s konopcem (foto: Alenka Padežnik)

UČIONICA U PRIRODI – SEMINAR ŠUMSKE PEDAGOGIJE

Početkom rujna 2012. godine ostvaren je trodnevni seminar
iz šumske pedagogije “Učionica u prirodi” kao dio EU projekta
“Zajedno čuvamo život i bogatstvo prirode za naredna pokoljenja –
SOŽITJE” (o projektu “SOŽITJE” pogledaj na: link1,
link2,
link3,
link4
) koji se realizira u sklopu prekogranične suradnje IPA Slovenija i Hrvatska.
Održavanje seminara i radionica šumske pedagogije jedan je od zadataka
vodećeg partnera – Zavoda za gozdove Slovenije na projektu. Osnovni cilj
seminara je osposobljavanje polaznika za vođenje grupa u školama u prirodi,
tj. održavanje “Učionica u prirodi” za razne skupine zainteresiranih
polaznika, a posebno za rad s djecom u prirodi (prvenstveno u šumskim
ekosustavima!) po načelima šumske pedagogije (gozdna pedagogika/Waldpedagogik).
Šumska pedagogija je u Hrvatskoj noviji pojam i stoga gotovo nepoznat
široj javnosti. Na njega se tu i tamo može naići u glasilima “Hrvatskih
šuma” (npr. u “Šumarskom listu”), ali većina ljudi u Hrvatskoj
uopće nema predodžbu o čemu se radi i ne može si dovoljno predstaviti
važnost osjetilno-doživljajno-edukativnog boravka u prirodi/šumi i važnost
koju u današnje vrijeme može i treba imati šumska pedagogija. Naprotiv,
u Sloveniji je taj pojam već duže poznat i šumska pedagogija uhvatila
je dublje korijenje, pa se na tim načelima provode i mnoge konkretne aktivnosti.

Trodnevnom seminaru koji je održan u Školskom centru
(CŠOD) Fara i okolnim šumskim predjelima u Kupskoj dolini (Slovenija)
priključilo se po šest sudionika sa svake strane granice (sudjelovali
su Zavod za gozdove Slovenije, Ljudska univerza Kočevje, Nacionalni park
“Risnjak” i Javna ustanova “Priroda”). “Razigrani”
slovenski šumski pedagozi i vrsni insrtuktori Boštjan Hren i Alenka Padežnik,
na temelju prethodnog velikog praktičkog šumsko-pedagoškog iskustva i
znanja, usmjeravali su i znalački vodili sve aktivnosti polaznika seminara.

Prvi dan seminara protekao je u uvodnom predstavljanju
pojma i važnosti šumske pedagogije. Popodne, nakon ukusnog ručka (obroci
su bili osigurani u CŠOD Fara), uslijedio je praktičan rad u prirodi –
gdje smo se – svi sudionici, kroz raznolike uvodne aktivnosti i igre na
konkretnim primjerima uvjerili u osnovne postavke šumske pedagogije –
koja nastoji, izvan ustaljenog načina prenošenja znanja u učionicama,
ponuditi šumu i prirodu kao otvorenu enciklopediju uz nebrojene mogućnosti
elementarnog doživljaja – igre i sveobuhvatnog doživljavanja (šumskog
svijeta) svim raspoloživim osjetilima. (Jedna od krilatica šumske pedagogije
je: “U šumu po znanje!”).

Drugi dan protekao je u prelijepom šumskom okruženju
iznad obližnjeg slapa Nežice. Najprije smo izabrali dio šume prikladan
za provođenje seminara na terenu i aktivnosti “Učionice u prirodi”.
Svi smo s oduševljenjem sudjelovali u edukativnim doživljajnim igrama
poput, primjerice, “Pantomime – pogađanja životinje u parovima”,
“Traženja tragova životinja”, ili igara u kojima su najvažniji
osjeti opipa, sluha, orijentacije u prostoru, kinestetički osjeti…, (i
koje se provode zavezanih ili zatvorenih očiju!) – “Pronađi svoje
stablo”, “Gusjenica”, “Slijepa staza”, “Foto
aparat”, ili…sluha “Osluškivanje zvukova šume”, “Voda
u šumi”, ili se, prvenstveno “upošljava” čulo mirisa: “Mirisi
u šumi”…, ili je, pak, potrebno uključiti svu raspoloživu pažnju
uz korištenje nekoliko različitih osjetila: “Slika – dijapozitiv”,
“Koliko je drveća u krugu?”, “Zaključni krug – mandala”
i drugo. Popodne je bilo rezervirano za dodjelu zadataka putem posebnog
kompjutorskog “šumsko-pedagoškog” programa (“Tourplanner”)
i odabir aktivnosti za rad s djecom te vođenje skupina za sljedeći dan.

Posljednji dan seminara bio je posebno važan – svaki
sudionik je sudjelovao u praktičkom radu vođenja skupine školske djece
iz Školskog centra Fara. Skupine su bile podijeljene na djecu od I.-II.
razreda, III.-IV. razreda, V.-VI. razreda i od VII.-IX. razreda. Za rad
s djecom izabrane su aktivnosti i igre s kojima smo se upoznali prethodnog
dana, a bile su uključene i neke nove. Kako bi održali potrebnu pažnju,
“disciplinu” i sigurnost pri kretanju u šumi uključena je i
igra “Ispit za vuka” gdje se skupina mora kretati u potpunoj
tišini te slijediti stope svojih prethodnika, kao što to čine i vukovi
kad se kreću u čoporu. Nakon praktičnog dijela uslijedila je evaluacija
seminara i, na završetku, domaćin – Ljudska univerza Kočevje i instruktor
podijelili su sudionicima potvrde o pohađanju seminara. Svim organizatorima
i sudionicima seminara, a posebno našim domaćinima koji su bili zaduženi
“za logističku potporu”, najsrdačnije se zahvaljujemo i nadamo
se ponovnom susretu.

M.R.


Sl. 2. Polaznici seminara formirali su “Gusjenicu” (foto: Alenka
Padežnik)


Sl. 3. “Prepreka” na “Slijepoj stazi” (foto: Alenka
Padežnik)