Uključivanje javne ustanove "priroda" u projekt očuvanje priobalne i morske raznolikosti stvaranjem mreže zaštićenih priobalnih i morskih područja sredozemlja – medmpanet

Prospekt Novosti


Sl. Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju u prostorijama Primorsko-goranske
županije

UKLJUČIVANJE JAVNE USTANOVE “PRIRODA” U PROJEKT OČUVANJE PRIOBALNE I MORSKE RAZNOLIKOSTI STVARANJEM MREŽE ZAŠTIĆENIH PRIOBALNIH I MORSKIH PODRUČJA SREDOZEMLJA – MEDMPANET

Potpisom ministra zaštite okoliša i prirode Mihaela Zmajlovića,
dipl. oec., ravnatelja Državnog zavoda za zaštitu prirode dr.sc. Matije
Frankovića i ravnateljice Javne ustanove “Priroda” mr.sc. Sonje
Šišić službeno je potvrđeno sudjelovanje Javne ustanove “Priroda”
u projektu Očuvanje priobalne i morske raznolikosti stvaranjem mreže zaštićenih
priobalnih i morskih područja Sredozemlja – MedMPAnet. Projekt vrijedan
199.960 eura u potpunosti financira Centar regionalnih aktivnosti za posebno
zaštićena područja u Tunisu – RAC/SPA, a osmišljen je kako bi Javnoj ustanovi
“Priroda” te državnim i stručnim tijelima, MZOIP i Državnom
zavodu za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu DZZP), pružio podršku u jačanju
kapaciteta za praćenje (monitoring) i prikupljanje podataka o zaštićenim
priobalnim i morskim područjima na državnoj i županijskoj razini. Nadalje,
projekt bi trebao pomoći razvoju hrvatskog nacionalnog protokola za praćenje
dvije vrste stanišnih tipova: naselja posidonije i cirkalitoralnih čvrstih
dna i stijena (grebena). Razvojem protokola unaprijedila bi se u Republici
Hrvatskoj provedba Protokola o posebno zaštićenim područjima Sredozemnog
mora i biološkoj raznolikosti (SPA/BD), ali bi se također ispunila i obveza
praćenja i izvještavanja koja je za sve zemlje članice Europske unije
zacrtana u Direktivi o staništima.