Uspješno okončan medmpanet projekt

Prospekt Novosti


Slika 1. Završna prezentacija MedMPAnet projekta – predstavnici projektnih
partnera, Matija Franković (DZZP), Sonja Šišić (JU Priroda) i predstavnici
Primorsko-goranske županije, Župan Zlatko Komadina i Koraljka Vahtar-Jurković
(foto: Ivana Rogić)

USPJEŠNO OKONČAN MedMPAnet PROJEKT

Dana 27. listopada 2014. godine u prostoru broda Arca
Fiumana u Rijeci održana je završna prezentacija i konferencija za novinare
o provedbi projekta MedMPAnet, s ciljem informiranja javnosti o rezultatima
istraživanja, njihovom značaju u očuvanju biološke raznolikosti te doprinosu
u stvaranju temelja za održivo upravljanje morskim zaštićenim područjima
na Jadranu.

Provedba Projekta započela je još u ožujku 2013. godine
te su do kraja listopada 2014. godine, odnosno do kraja Projekta uspješno
realizirane sve planirane projektne aktivnosti i ostvareni sljedeći rezultati:

 • provedeno je ukupno 8 znanstvenih istraživanja, a koja su
  uključivala i provedbu ukupno 10 bioloških terenskih istraživanja,
 • izrađena je KARTA MORSKIH STANIŠTA I VRSTA ZA OTOKE PRVIĆ, GRGUR,
  GOLI, TE OTOKE SUSAK, UNIJE I SRAKANE
  ,
 • Izrađena su dva Nacionalna monitoring protokola za praćenje stanja
  (monitoring) dva prioritetna tipa staništa Natura 2000, i to: NACIONALNI
  MONITORING PROTOKOL ZA PRAĆENJE STANJA LIVADA POSIDONIJE i NACIONALNI
  MONITORING PROROKOL ZA PRAĆENJE STANJA KORALIGENSKIH ZAJEDNICA
  .
 • Izrađena je ribolovna studija PROCJENA I PRAĆENJE STANJA PRIOBALNIH
  RIBOLOVNIH RESURSA TE SOCIO-EKONOMSKO ISTRAŽIVANJE LOKALNOG RIBARSTVA
  NA ODABRANIM PODRUČJIMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
  .
 • Izrađena je i studija PROCJENE UČINKOVITOSTI ZAŠTITE AKVATORIJA
  POSEBNOG REZERVATA “PRVIĆ I GRGUROV KANAL” ZA OPORAVAK I OČUVANJE
  PRIOBALNIH RIBOLOVNIH RESURSA
 • U cilju jačanja kapaciteta institucija projektnih partnera provedena
  je EDUKACIJA DJELATNIKA U KORIŠTENJU GEOGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA
  (GIS-a)
  . Također, kroz projekt su kupljene dvije ArcGIS licence
  i gumenjak, sa svrhom jačanja kapaciteta za upravljanje i nadzor Javne
  ustanove “Priroda”.

Provedba ovog projekta od izrazite je važnosti za Vladu
RH radi provedbe Protokola o posebno zaštićenim područjima Sredozemnog
mora i biološkoj raznolikosti (SPA/BD), a koji je Hrvatska kao potpisnica
Barcelonske konvencije dužna provoditi, te ispunjenja obveza praćenja
i izvještavanja koje za sve zemlje članice Europske unije proizlaze iz
Direktive o staništima. Ostvareni rezultati i prikupljena znanja nesumnjivo
će biti važni u budućim istraživanjima, posebice za očuvanje zaštićenih
morskih područja i bioraznolikosti, te za razvoj održivog ribarstva.

Više informacija o Regionalnom projektu, Pilot Projektu
Hrvatska, ciljevima, sadržaju i ostvarenim rezultatima, možete pročitati
na:

Regionalni
projekt

Pilot
Projekt Hrvatska