Završen ovogodišnji monitoring na cretu trstenik

Prospekt Novosti


Sl. 1. Jesenski ugođaj na cretu Trstenik (foto: Patrik Krstinić)

ZAVRŠEN OVOGODIŠNJI MONITORING NA CRETU TRSTENIK

Dana 25. listopada 2012., posljednjeg lijepog raspoloživog
dana prije najavljenog zahlađenja, (koje je, zaista, u “punoj silini”
nastupilo dan kasnije), djelatnici JU Priroda proveli su aktivnosti redovitog
praćenja stanja creta i razine vode na Trsteniku. U suradnji sa Prirodoslovnim
muzejom Rijeka na cretu su postavljeni uređaji za mjerenje temperature
i vlažnosti zraka. Prikupljeni podaci pomoći će u boljem razumijevanju
prirodnih procesa koji se događaju na ovom iznimno značajnom reliktnom
staništu, ostatku specifične vegetacije iz razdoblja poslije ledenog doba
– jedinstvenom u Hrvatskoj. Putem do Trstenika bili smo zadivljeni jesenskim
koloritom goranskih šuma (sl. 1), a vanjski suradnik JU Priroda – dr.
sc. Boštjan Surina pokazao nam je stablo javora na kome raste iznimno
rijetka vrsta lišaja (sl. 2)! Nažalost očekivani rezultati ovogodišnjeg
monitoringa nisu ostvareni u potpunosti (nedostaju kontinuirana mjerenja
u ljetnim mjesecima), prvenstveno zbog poteškoća oko usklađivanja izlazaka
na teren u doba ljetnih godišnjih odmora, na što će trebati obratiti pažnju
i ispraviti u sljedećim sezonama monitoringa.

P.K. i M.R.


Sl. 2. Vrlo rijetka vrsta lišaja Lobaria scrobiculata – odličan pokazatelj
čistoće zraka na kori starog stabla gorskog javora (foto: Patrik Krstinić)