Zimovanje ptica u uvali sepen i na akumulaciji ponikve

Prospekt Novosti


Sl. 1. lisasta guska (Anser albifrons) na akumulaciji Ponikve (foto: Andrej
Radalj)

ZIMOVANJE PTICA U UVALI SEPEN I NA AKUMULACIJI PONIKVE

Nakon što su jake hladnoće početkom veljače 2012. uvjetovale
da se čitava vodena površina Jezera kod Njivica zamrznula debljim slojem
leda, vanjski suradnik Ornitološkog zavoda i Javne ustanove “Priroda”
Andrej Radalj uočio je da neka druga (zamjenska) vodena staništa očito
imaju vrlo važnu ulogu u zimovanju rijetkih i zanimljivih vrsta ptica
na otoku Krku. Takva “zamjenska” staništa su, u provom redu,
umjetna hidroakumulacija Ponikve, čija je vodena površina (zasad) u ovim
hladnim danima veljače ostala dijelom nezaleđena. Na Ponikvama je uočio
i snimio jata divljih lisastih guski (sl.1) i krunatih patki. Također,
čini se da je i plitka morska uvala Sepen nedaleko Omišlja također vrlo
važna u zimovanju ptica na otoku Krku, jer zbog slane morske vode ostaje
nezaleđena, pogotovo kad se površine Jezera i drugih slatkovodnih površina
otoka Krka smrznu. U uvali Sepen zadržavaju se u ovo doba godine također
jata rijetkih i ugroženih vodenih ptica. Opažanja sustava “zamjenskih”
staništa zimovalica bacaju novo svjetlo na preživljavanje populacija zimujućih
ptica otoka Krka u nepovoljnim vremenskim uvjetima pa bi ih trebalo intenzivirati
i uzeti u obzir prilikom planiranja eventualnih budućih zahvata u prostoru,
kod procjene utjecaja zahvata na Nacionalnu ekološku mrežu, kao i kod
izrade prostorno-planske dokumentacije.