Jedinstvenost talnih okorina na punti križa, otok cres

Prospekt Gea, Zanimljivosti


Detalji dobro obraslih “talnih okorina” na Punti Križa, otok
Cres (foto: Marko Randić)

JEDINSTVENOST TALNIH OKORINA NA PUNTI KRIŽA, OTOK CRES

Nedavno smo se s lijepim i neobično raznolikim primjerima
“talnih okorina” susreli prilikom terenskog obilaska poluotoka
Punta Križa na otoku Cresu. Nalazili smo ih od obale mora, gdje su izraženi
tipovi izloženi neposrednom zaslanjivanju prskanjem pjene s morskih valova
i eolskoj posolici (snažna bura!), na koje se nadovezuju one dublje u
unutrašnjosti poluotoka gdje na ili u njima uspijevaju različite vrste
raznobojnih lišajeva – korastih i lisnatih, kao i neke vrste mahovina,
od kojih se bujnošću najviše ističe jedna vrsta žućkasto-narančaste mahovine.
Mahovine mjestimice tvore tepihe i preplete s drugim vrstama okorina kao
i oskudnim cvjetnicama. Prepoznatljivo obojenje tim specijaliziranim organizmima
daju površinske strukture osebujnih optičkih svojstava, kao i posebni
prirodni pigmenti, bogatih nijansi i boja, ponekad šaroliki, ponekad jednolični,
vjerojatno zaduženi za zaštitu od pretjeranog isušivanja, snažnog sunčeva
zračenja, udara bure i ostalih nepovoljnih utjecaja na ovom ekstremnom
“fotofilnom” i sušnom staništu. Koliko obilje raznolikih kemijskih
spojeva i žilavosti života u svega nekoliko centimetara površine tla!
Koliko nepoznatih i neiskorištenih bogatstva ovdje još leži pod našim
nogama u tim hrustavim neuglednim pokožicama?


Hitra (Cicindella campestris) na Punti Križa, otok Cres (foto: Patrik
Krstinić)

Na oskudnim i mršavim tlima obraslim okorinama, gdje
između hrskavih “korica” proviruje sitno ili krupnije kamenje
i ponešto pjeskovitog tla pronašli smo raznoliki svijet kukaca i drugih
sitnih životinja. Jedna od najupečatljivijih među kukcima kornjašima je
zelena hitra, brz kukac, srodan trčcima, koji neumorno trčkara među okorinama
i kamenom trošinom, a kojega ličinke na površini tla iskapaju udubine
i ondje vrebaju i zaskoče svoj plijen – neku drugu vrstu kukca koja im
se neoprezno približila.

Nažalost i u tom, oporom, od civilizacije odmaknutom
krajobrazu, nama biolozima tako očaravajućem, naišli smo na primjere (najblaže
rečeno!) neadekvatnog odnosa čovjeka prema tisućljetnim naslijeđenim vrijednostima
tla! Ovdje koristimo prigodu Međunarodne godine tla i Međunarodne godine
svjetlosti kako bi opet pokušali ukazati na visoku vrijednost i neponovljivost
talnih okorina kao još jedne od prirodnih neobičnosti i rijetkosti kojima
su naši krajevi tako izdašno obdareni.

Kategorije: zanimljivosti iz prirode, gea, tlo, međunarodna
godina svjetlosti, međunarodna godina tla

Ključne riječi: talne okorine (“soil crusts”),
otok Cres, hitra – Cicindella campestris, zaštita prirodnih vrijednosti

Poveznice na srodne teme objavljene na web stranicama
JU “Priroda”:

1. DAN
PLANETA ZEMLJA 2013. – “TALNE OKORINE” I KLIMATSKE PROMJENE / TALNE OKORINE
– “BIOLOGICAL SOIL CRUSTS”

2. GLJIVE
VLAŽNICE – rijetke i ugrožene gljive travnatih staništa / GLJIVE VLAŽNICE
(Hygrocybe)

mr. sc. Marko Randić i Patrik Krstinić, prof, biol.