Ljekovito bilje kao moguća tursitička atrakcija

Prospekt Ljudi, Zanimljivosti


Slika 1: “Polaj” – lokalni je naziv na vinodolsko-crikveničkom
području za biljku točkastu bresinu (Micromeria thymifolia). Potencijalno
je to zanimljiva endemična ljekovita biljka, (zanimljiva i s etnobotaničkog
aspekta!), a njene su populacije razmjerno male i mogla bi postati ugrožena
zbog neodrživog branja (foto: Marko Randić)

LJEKOVITO BILJE KAO MOGUĆA TURSITIČKA ATRAKCIJA

Na 2. Turističkom forumu “Crikvenica za dušu i tijelo”
Javna ustanova “Priroda” sudjelovala je s prezentacijom “Ljekovito
bilje na području Crikvenice i vinodolskog zaleđa kao moguća turistička
atrakcija”. Ovdje donosimo sažetak prezentacije:

mr. sc. Sonja Šišić, dipl. oecc.
Marko Modrić, dipl. ing. šum.
mr. sc. Marko Randić, dipl. ing. biol.
Javna ustanova “Priroda”, Grivica 4, 51000 Rijeka

Ljekovito bilje na području Crikvenice i vinodolskog
zaleđa kao moguća turistička atrakcija

Posljednjih desetljeća u svijetu naglo raste zanimanje
za ljekovito i aromatično bilje, kao i za tradicijska znanja vezana uz
njihovo korištenje. Povećala se i svijest o mogućnostima turističke ponude
temeljene na ovoj potencijalnoj, ali u nas, još nedovoljno iskorištenoj
turističkoj atrakciji. Iako je Hrvatska zemlja iznimne biološke i krajobrazne
raznolikosti, turizam vezan uz ljekovito i aromatično bilje tek je u povojima.
Postoji mali broj poučnih tematskih staza, brošura, specijaliziranih botaničkih
vrtova, specijaliziranih obiteljskih ruralnih domaćinstava te proizvoda
vezanih uz predstavljanje i korištenje ljekovitog i aromatičnog bilja.

U kvarnerskom prostoru turistička ponuda vezana uz ljekovito
i aromatično bilje možda je najviše uznapredovala na otoku Lošinju (otočni
miomirisni vrt, nekoliko malih rasadnika lokalnog bilja, atraktivne park-šume,
brošure i knjige o lokalnom ljekovitom bilju, ponuda branja ljekovitog
bilja za turiste, aromaterapija i slično). Unatoč činjenici da širi crikveničko-vinodolski
kraj nimalo ne zaostaje potencijalom, sadašnja je iskorištenost ljekovitog
i aromatičnog bilja u turističkoj ponudi razmjerno mala.

Na crikveničko-vinodolskom području zastupljena je velika
raznolikost i bogatstvo ljekovitog i aromatičnog bilja od kojeg neko ima
i dugu tradiciju u lokalnoj uporabi. Na ovom području raste velik broj
jednogodišnjih, dvogodišnjih i trajnih – zeljastih i drvenastih biljaka
s važnim medicinskim svojstvima pa takve vrste predstavljaju veliki i
neiskorišteni potencijal za unapređenje turističke ponude. Međutim, treba
imati na umu da na Kvarneru raste i ljekovito bilje koje je zbog ugroženosti
stavljeno pod zakonsku zaštitu (kaćuni, žuta sirištara, hrvatska žutika,
tisa), pa prilikom eventualnog korištenja ljekovitog bilja treba biti
maksimalno obazriv.

Stoga je, radi uspostave održivog i dugoročnog korištenja
neprocjenjivog prirodnog bogatstva ljekovitog i aromatičnog bilja crikveničko-vinodolskog
kraja, posebno u turističke i zdravstvene svrhe, potrebno uspostaviti
cjeloviti sustav istraživanja, kartiranja, sakupljanja, osmišljavanja
funkcionalne baze podataka, prerade, uzgoja, selekcije, uspostave standarda
i certifikacija, ali i praćenja i unapređenja zakonske regulative uz neizostavno
uvažavanje interesa i tradicije lokalnog stanovništva.

Također je potrebno osnažiti i osposobiti mala lokalna
gospodarstva ili zadruge koje bi većinu ili barem dio svojih djelatnosti
temeljile na ljekovitom i aromatičnom bilju, a zbog razmjerno velikih
površina zapuštenog poljoprivrednog zemljišta, poglavito se u Vinodolu
i njegovu zaleđu pružaju velike mogućnosti i za uzgoj ljekovitog i aromatičnog
bilja.

Kako bi ljekovito i aromatično bilje doprinijelo produljenju
sezone i atraktivnosti same turističke ponude na crikveničko-vinodolskom
području, valjalo bi kontinuirano pratiti želje i navike posjetitelja,
zatim izgraditi odgovarajuću turističku infrastrukturu te dodatno podučiti
i osposobiti turističke djelatnike za organizaciju i realizaciju tzv.
“aromatičnih tura”. Na ljekovitom i aromatičnom bilju trebalo
bi temeljiti barem dio zdravstvenih usluga, a uzimajući u obzir potrebe
dijela potencijalnih turista, i to poglavito u proljetnim mjesecima, posebnu
atrakciju moglo bi predstavljati i uređenje senzornog odnosno taktilno-olfaktornog/mirisnog
vrta.

Ključne riječi: ljekovito bilje, aromatično bilje, sakupljanje
iz prirode, uzgoj, održivost, turistička atrakcija, turistička ponuda


Slika 2. Strogo zaštićena svojta žuta sirištara, srčanik, košutje uho
(Gentiana lutea ssp. symphyandra) vrlo je prorijeđena i na rubu je istrebljenja
na pojedinim lokalitetima. Osim od berača koji nedozvoljeno iskapaju korijen
stradava i od stoke na ispaši. (foto: M. Randić)


Sl.3.Paprat zlatinjak (Asplenium ceterach) – također je zanimljiva biljka
s etnobotaničkog stanovišta – u Primorju se tradicionalno koristi kao
lijek protiv bolesti žuči (foto: M. Randić)