Naselja morskih "trava" u uvali soline – zostera noltii

Prospekt Morske dubine, Zanimljivosti

ožujak
2014. – 2015./akvatorij uvale Soline na otoku Krku (NATURA 2000 EM
HR3000415)

NASELJA MORSKIH
“TRAVA” U UVALI SOLINE – Zostera noltii

Što više podataka prikupljamo o uvali Soline i slanoj močvari Meline,
sve više raste spoznaja o njihovoj neobično izraženoj ekološkoj važnosti
jer se otkrivaju novi i dosad nepoznati detalji o biološkoj raznolikosti.
Najnovijim istraživanjima uspjelo se pronaći i determinirati još jednu
važnu i zanimljivu komponentu u ekosustavu plitkog mora – morsku cvjetnicu
patuljastu svilinu … [više]