Nova vrsta račića iz urinjske špilje

Prospekt Fauna, Zanimljivosti


Sl. 1. Speleoronilac prilikom urona u jezerce Urinjske špilje (foto: J.
Bedek, Hrvatsko biospeleološko društvo)*

NOVA VRSTA RAČIĆA IZ URINJSKE ŠPILJE

U broju 85 (12-13) 2012 znanstvenog časopisa Crustaceana
opisana je nova vrsta račića kopepoda iz anhialine Urinjske špilje (špilja
je na području Kostrene nedaleko Rijeke www.hbsd.hr/Projekti_Kostrena.html
). Autor članka, akademik prof. dr. sc. Frano Kršinić opisao je novu vrstu
na temelju speleozoološkog materijala koji su iz 15 metara dubokog jezerca
Urinjske špilje (jezerce sadrži morsku i slatku vodu) sakupili speleoronioci
– Branko Jalžić iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja te članovi Hrvatskog
biospeleološkog društva. Novi račić nazvan je u počast njemačkoj specijalistici
za račiće kopepode dr. Ruth Böttger-Schnack i uvršten je u rod Stephos,
dakle, znanstveni naziv “novog” račića je: Stephos boettgerschnackae.

Ovo je ujedno prvi nalaz roda Stephos iz Jadranskog mora pa treba istaknuti
da baca novo svjetlo na razumijevanje rasprostranjenosti stygobiontnih
račića kopepoda u anhijalinim špiljama Sredozemlja. Novoopisani račić
dugačak je tek nešto manje od jednog milimetra. Urinjska špilja upisana
je u ekološku mrežu pod širfom #HR3000243 s ciljem očuvanja stanišnog
tipa morske špilje. Budući da je pronalaskom nove vrste za znanost špilja
ujedno i tipsko nalazište (locus typicus), potrebno je posvetiti odgovarajuću
pažnju njenoj zaštiti.

M. R.

*Najljepše zahvaljujemo gospođi Jani Bedek iz Hrvatskog biospeleološkog
društva na ustupljenoj fotografiji Urinjske špilje.