Posidonija – starosjedilac sredozemnog mora

Prospekt Flora, Zanimljivosti


Sl. 1. Posidonija raste na pomičnim podlogama u čistom i očuvanom morskom
okolišu, uglavnom na dubinama od 1 do 32 metra (foto: Mosor Prvan)

POSIDONIJA – STAROSJEDILAC SREDOZEMNOG MORA

U Kvarneru na pomičnim dnima uspijevaju četiri vrste
morskih cvjetnica – “morskih trava”. One izgrađuju svojevrsne
“podmorske livade”. Najvažnija je među njima i najveće površine
zauzima posidonija (Posidonia oceanica), a raste na dubinama od 1 do 35
metara. Ostale vrste rastu u plitkom moru i rjeđe su. “Livade morskih
cvjetnica” su staništa na kojima buja podmorski život i neobično
su važne za naseljavanje čitavog niza mnogobrojnih sitnih organizama.
Također su nenadoknadiva staništa za mrijest i sklanjanje mlađi riba i
drugih komercijalno važnih vrsta. Sve vrste morskih cvjetnica uvrštene
su u strogo zaštićene svojte. Livade morskih cvjetnica su posebno vrijedno
podmorsko stanište za koje je prepoznata važnost zaštite na međunarodnoj
razini i koje Europska unija štiti na razini europske ekološke mreže NATURA
2000.

Posidonija je endemska biljka Sredozemnog mora koja za
razliku od algi ima razvijen korijen, stabljiku, list i cvijet. U prostranim
morskim livadama pojedini primjerci posidonije mogu biti stari i nekoliko
stotina godina što je čini jednim od najdugovječnijih organizama Sredozemlja.
Svojim isprepletenim položenim stabljikama i uspravnim izdancima smanjuje
odnošenje sedimenta djelovanjem morskih struja, a ima i važnu ulogu u
kruženju hranjivih soli i pročišćavanju mora. Livade posidonije su obitavališta,
hranilišta i mrjestilišta za više od 100 vrsta riba, od kojih većina ima
gospodarski značaj. Najveće prijetnje opstanku ove vrste dolaze od podmorskih
ispusta otpadne vode, nasipavanja obale, sidrenja i povlačnih priobalnih
ribolovnih alata. Zbog važnosti, osjetljivosti i ugroženosti, posidonija
je Zakonom o zaštiti prirode svrstana u strogo zaštićene vrste, dok je
na europskoj razini zaštićena Direktivom o zaštiti prirodnih staništa
i divljih biljnih i životinjskih vrsta. Tijekom provedbe MedMPAnet projekta
utvrđeno je da su u akvatoriju Kvarnera livade posidonije razmjerno dobro
očuvane na mjestima gdje nisu izraženi negativni antropogeni utjecaji,
te da su ta biološki bogata podmorska staništa od neprocjenjive važnosti
za zaštitu podmorja.

Ključne riječi: morske cvjetnice, posidonija (Posidonia
oceanica), mrjestilište riba, NATURA 2000

Patrik Krstinić i Marko Randić