Prepleti hifa psihrofilnih gljiva uz mjesta topljenja snijega

Prospekt Skriveni svjetovi, Zanimljivosti


Sl. 1. Uz mjesta gdje se topi snijeg razrasli su se na otpalim suhim grančicama,
dijelovima plodova-kupulama i lišću bukve gusti spletovi bijelih hifa
gljiva koji s donje strne nose kapljice vode. Snimljeno u Zelinu Crnoluškom
(Gorski kotar), 22. ožujka 2015. (foto: Marko Randić)

PREPLETI HIFA PSIHROFILNIH GLJIVA UZ MJESTA TOPLJENJA SNIJEGA

Na prijelazu zime u proljeće, dok zima šalje zadnje valove
hladnoće i snijega u planini, pronašli smo ove godine, u mnogim predjelima
Gorskog kotara, ali uvijek uz mjesta gdje se tope krpe snijega, paučinaste,
bjelkaste i guste preplete hifa nekih vrsta gljiva (sl. 1 i 3).

Nalazili smo ih u svijetlim dijelovima šuma na površini
otpalog vlažnog bukovog lišća, grančica i plodova, uz rubove snježnih
polja koja se otapaju. Također bilo ih je i uz rubove snijega koji se
otapa na travnjacima u rubnim dijelovima Gorskog kotara prema Primorju.
Uočili smo ih, primjerice, na livadi u podnožju Kamenjaka. Zanimljiva
pojava, čini se, ove je sezone topljenja snijega u našim krajevima bila
osobito izražena pa smo joj posvetili više pažnje. Snimili smo preplete
hifa i pod mikroskopom (sl. 2).

Nažalost, zasad ne možemo sa sigurnošću tvrditi o kojoj
ili o kojim bi se vrstama gljiva moglo raditi. Neposredno uz micelijske
preplete na lokalitetu u Zelinu pronašli smo plodišta neke vrste gljiva
makromiceta iz roda Tubaria (? možda T. hiemalis Romagn. Ex Bon), ali
ne možemo tvrditi da je ova vrsta gljive i uzrok pojavi paučinastih prepleta.

Iz sjevernih krajeva postoje izvješća o tzv. snježnim
plijesnima (“snow molds”) koje uzrokuju sličnu pojavu paučinastih
prevlaka na tlu uz snježna polja, a mogu se razvijati i neposredno pod
snijegom pa ih ubrajamo u tzv. psihrofilne gljive – gljive koje podnose
(tj. prilagođene su) i trebaju za svoj razvoj niske temperature. Iz pretplaninskih
šuma Kolorada (Sjeverna Amerika) istraživači izvješćuju da te “snježne
plijesni” pripadaju skupini gljiva Zygomycota – zigomikoti.

Spletovi hifa iščeznu vrlo brzo nakon što se krpe snijega
otope. Ne znamo je li ova pojava na određeni način potaknuta prošlogodišnjim
ledolomom koji je zahvatio šume u krajevima gdje smo je ovog (pred-)proljeća
masovno opažali (sl. 4).

Kategorija: skriveni svjetovi, gljive, šume

Ključne riječi: psihrofilne gljive, topljenje snijega,
gusti spletovi hifa, “snježne plijesni”, bukove šume

Marko Randić (JU “Priroda”) i Ervin Raguzin (stalni suradnik
JU “Priroda” za područje gljiva)


Sl. 2. Splet hifa gledan pod mikroskopom – lokalitet kao na slici br.
3 (mikrofoto: Ervin Raguzin)


Sl. 3. Splet hifa izgleda kao gusto isprepletena, neobično fina paučina.
Iščezne nedugo nakon topljenja snijega. Snimljeno u Lepenicama (Gorski
kotar), 28. ožujka 2015. (foto: Ervin Raguzin)


Sl. 4. Tipično stanište bukove šume u Zelinu gdje se uz rubove snježnih
polja koja se tope pojavljuju paučinasti spletovi hifa gljiva – šuma je
stradala u ledolomu prošle zime (foto: Marko Randić)