Jama obruč

Pronađena do sada najdublja jama na obruču

Prospekt Gea, Zanimljivosti


Sl.1. Jedan od ulaza u jamu (foto: Lovel Kukuljan, SU Estavela)
PRONAĐENA DO SADA NAJDUBLJA JAMA NA OBRUČU

U ljeto 2012. godine Speleološka udruga “Estavela”
iz Kastva dobila je informaciju o postojanju jame u blizini lokaliteta
Željezna vrata na širem području planine Obruč. Kako na tom području nije
bilo poznatih speleoloških objekata, članovi udruge krenuli su u njeno
istraživanje. Kroz više istraživačkih akcija pokazalo se da se radi o
značajnoj i vrlo zanimljivoj jami čija je dubina 100m, što znači da je
to najdublja do sada poznata jama na području Obruča. Karakteriziraju
je jedan veći i dva manja ulaza koji se spajaju u vertikalu. Ona se spušta
u dvoranu na dnu jame u kojoj se nalazi veća količina leda. Takve jame
u kojima se tokom cijele godine zadržava snijeg i led nazivaju se sniježnice
ili ledenice i česte su u planinskim djelovima krških područja.

O zanimljivom nalazu obavijestili su i Javnu ustanovi
“Priroda”. Svaka ovakva informacija pridonosi boljoj zaštiti
cijelog područja pa se nadamo i budućoj suradnji. Planinska skupina Obruč
intenzivno se istražuje zbog uočene velike vrijednosti i potrebe za zaštitom,
te su tu već vršena razna floristička, faunistička i nekoliko speleoloških
istraživanja. Obruč je predložen za zaštitu i do sada se pokazalo da pripada
među biološki i krajobrazno najvrijednija područja u Primorsko – goranskoj
županiji.

*Najljepše zahvaljujemo članovima Speleološke udruge
“Estavela” na podacima, te Andriji Rubiniću i Lovelu Kukuljanu
ustupljenim fotografijama.


Sl. 2 Ledene formacije na dnu jame (foto: Andrija Rubinić, SU Estavela)