Sažeci radova sa simpozija agronoma u opatiji

Prospekt Ljudi, Zanimljivosti


Sl. 1. Opatijska kamelija – jedan od najpoznatijih cvjetnih amblema i
turističkih atrakcija u PGŽ, snimljeno 17. 2. 2015. (foto: M. R.)

SAŽECI RADOVA SA SIMPOZIJA AGRONOMA U OPATIJI

U vrijeme kad se grmovi kamelija u Opatiji pripremaju
na najbujniji cvat (sl. 1), Javna ustanova “Priroda” sudjelovala
je na 50. hrvatskom i 10. međunarodnom simpoziju agronoma. Rad prezentiran
u poster sekciji “Agroekologija, ekološka poljoprivreda i zaštita
okoliša” nosi naslov “Endemična travnjačka zajednica sa šiljevinom
(Schoenus nigricans L.) u podnožju planine Obruč”. Zbog rijetkih
i vrsta ugroženih na europskoj razini koje sadrže u svom botaničkom sastavu,
ovi travnjaci imaju veliku važnost u zaštiti prirode. Sažetak rada možete
pogledati ovdje:

Endemična
travnjačka zajednica sa šiljevinom (Schoenus nigricans L.) u podnožju
planine Obruč

Drugi rad – “Samoniklo i uzgajano bilje kao moguća
turistička atrakcija na primjeru Primorsko-goranske županije” prezentiran
je u poster sekciji “Agroekonomika i ruralna sociologija”, a
odnosi se na korištene i potencijalne “biljne” turističke atrakcije
kako ih vide turistički djelatnici na području Primorsko-goranske županije.
Dugogodišnja i vjerojatno najpoznatija floralna (= cvjetna) turistička
zanimljivost u našoj županiji je opatijska kamelija (Camellia japonica
L.) koja se upravo u danima održavanja simpozija, nakon snijega i bure,
probuđena “zubatim” suncem, pripremala na bujan cvat. Sažetak
rada i poster
možete pogledati ovdje:

Samoniklo
i uzgajano bilje kao moguća turistička atrakcija na primjeru Primorsko-goranske
županije


Sl. 2. S prezentacije postera JU “Priroda” o “biljnim”
turističkim atrakcijama (foto: M. R.)