Šuma rosulje kod njivica – raznoliki oblici hrastova i raznolikost šiški

Prospekt Flora, Zanimljivosti


Sl. 1. Čupava šiška na grančici hrasta medunca na poluotoku Ćuf kod Njivica
(foto: M. Randić)

ŠUMA ROSULJE KOD NJIVICA – RAZNOLIKI OBLICI HRASTOVA I RAZNOLIKOST ŠIŠKI

Lijepa submediteranska šuma u predjelu Rosulje kod Njivica,
smještena neposredno uz obalu mora, zamalo je doživjela nemilu sudbinu.
U posljednji čas pošteđena je (zasad?) od sječe. Na stablima hrastova
koji u njoj rastu (i sami su vrlo raznoliki) nailazimo obilje oblika šiški
što je jedna od osobitosti biološke raznolikosti šuma u okolici Njivica.

RAZNOLIKOST ŠIŠKI NA STABLIMA HRASTOVA

Šuma u predjelu Rosulje kod Njivica, kao i općenito submediteranske
šume u okolici, odlikuju se lijepim primjercima starih hrastova medunaca
(Quercus pubescens) i hrasta cera (Quercus cerris), koji rastu jedni pored
drugih. Zbog većeg broja oblika u kojima se ti hrastovi pojavljuju naslućujemo
da bi se ovdje moglo raditi o pojavi introgresije, osnosno o križanju
te dvije (ili možda više njih ?) vrste hrastova. To zaključujemo opažajući
raznolike oblike listova, oblike i veličinu plodova, neuobičajena svojstva
kore … na mnogim od ovdašnjih primjeraka hrastova (usporedi sl. 4).
O ovoj pojavi nismo uspjeli naići na dostupne podatke u literaturi, pa
su šume u okolici Njivica vrijedne i kao mogući izvor novih znanstvenih
spoznaja.

Hrast cer je u šumama oko Njivica bogato zastupljen prvenstveno
zbog dubokih naslaga crvenkastog tla (posmeđene crvenice) karakterističnih
za ovaj dio otoka Krka. Ovakvo tlo očito pogoduje ceru. Čak se i jedan
šumski predio nedaleko Njivica naziva Cerova. Hrast medunac je i onako
najzastupljenija vrsta hrasta u submediteranskim šumama otoka Krka, pa
niti on ne manjka u šumskim sastojinama u okolici Njivica.

Obraćajući pažnju na ljepotu šume u predjelu Rosulja,
ali i drugdje oko Njivica, te na raznolikost hrastova zapela nam je za
oko i zanimljiva pojava polimorfnosti šiški koje uzrokuju osice šiškarice
(Cynipidae) na grančicama, lišću i pupovima hrastova. Šiški ima svih oblika:
čupavih, okruglih – glatkih, okruglastih – smežuranih na površini, ježastih,
stožastih … Čini nam se da bi bilo zanimljivo provjeriti i istražiti
nalaze li se na pretpostavljenim križancima hrastova različite vrste šiški
od onih na uobičajenim oblicima hrastova. Uz nesumnjivu krajobraznu vrijednost
očuvanog šumovitog obalnog pojasa, to bi možda bio još jedan argument
(bioraznolikost!) zbog kojeg bi bilo vrijedno poštedjeti šumu u predjelu
Rosulje.

Ključne riječi: hrast medunac, hrast cer, križanci, otok
Krk, Njivice, ose šiškarice (Cynipidae)

Marko Randić


Sl. 2. Okruglaste šiške na hrastu, Rosulje kod Njivica (foto: M. Randić)


Sl. 3. Šiška ose šiškarice roda Andricus, por. Cynipidae na hrastu meduncu,
Rosulje kod Njivica (foto: M. Randić)


Sl. 4. Listovi hrasta za kojeg pretpostavljamo da bi mogao biti križanac
između medunca i cera, poluotok Ćuf, Njivice (foto: M. Randić)