Talne okorine – "biological soil crusts"

Prospekt Gea, Zanimljivosti


Sl. 1. Izgled tipične “talne okorine” na pjeskovitom tlu u uvali
Paržine na otoku Iloviku (foto: M. Randić)

TALNE OKORINE – “BIOLOGICAL SOIL CRUSTS”

Talne okorine, poznatije u engleskom govornom području
pod nazivom “biological soil crusts”, (ali kao pojam i pojava
u Hrvatskoj zasad gotovo nepoznate!), neobično su osjetljive biološke
tvorevine – svojevrsne pokorice na tlu sastavljene od mahovina, algi,
lišajeva, mikroorganizama i gljiva koje se uglavnom razvijaju na tlima
u sušnim područjima. Budući da je Primorsko-goranska županija razmjerno
bogata oborinama, tipičnih oblika talnih okorina u našim uvjetima gotovo
da i nema. Oni rijetki primjeri koje smo vidjeli zauzimaju vrlo malene
površine i predstavljaju pravu biološku rijetkost i dragocjenost. Dosad
smo najljepše primjere takvih talnih okorina pronašli na nekim od Kvarnerskih
otoka, pa tako i na otoku Iloviku u cresko-lošinjskom arhipelagu. Na ovom
malom otoku iznimne prirodne očuvanosti talne okorine nastaju na siromašnim,
suhim pješčanim tlima kakvih primjerice nalazimo u zaleđu pješčane plaže
Paržine. Iako će vjerojatno ovaj izniman mikrolokalitet u neposrednoj
budućnosti biti snažno utjecan procesima izdizanja razine mora uzrokovanim
klimatskim promjenama, (ukoliko prije ne bude uništen negativnim djelovanjem
ljudi i njihovih zahvata na plaži), možemo očekivati da će se upravo zbog
izraženijih suša u budućnosti broj lokaliteta s talnim okorinama povećati
i da će se one formirati i na drugim mjestima na Kvarnesrkim otocima,
tj. da će se tipične talne okorine zbog klimatskih promjena ovdje vjerojatno
učestalije pojavljivati i bujnije razvijati. Stoga je od neobične važnosti
pokušati ono malo trenutno postojećih talnih okorina u našim krajevima
sačuvati za budućnost, jer svaka takva tvorevina svijet je za sebe, sadrži
posebne oblike (mikro)organizama i strukture, koje se razlikuju od talnih
okorina u drugim krajevima svijeta. Nažalost talne okorine neobično su
osjetljive na antropogene utjecaje, pa čak i učestalije gaženje površine
tla može dovesti do njihovog uništenja.

Marko Randić


Sl. 2. Iako su “talne okorine” naizgled siromašne životom, u
njima nalazimo obilje raznolikih oblika mikrooganizama, algi, mahovina,
lišajeva i gljiva (foto: M. Randić)


Sl. 3. Talne okorine razvijaju se i na nekim dijelovima otoka Raba – poluotok
Lopar (foto: M. Randić)