Zajednica stijenske kamenike i planinske gušarke

Prospekt Priroda, Zanimljivosti


Sl. 1. Cvatuća stijenska ili kamenjarska kamenika (Saxifraga petraea L.)
na zasjenjenoj stijeni u kanjonu Slunjčice (foto: Ivana Rogić)

ZAJEDNICA STIJENSKE KAMENIKE I PLANINSKE GUŠARKE

Lijepe sastojine biljne zajednice stijenske kamenike
i planinske gušarke (as. Arabido alpinae – Saxifragetum petraeae Accetto
2006) uočili smo prilikom terenskog obilaska dijela kanjona rječice Slunjčice
u zaštićenom značajnom krajobrazu nedaleko biološke postaje u gradiću
Slunju. Budući da nemamo informaciju je li ova reliktna vegetacija stjenjača
do sad bila zabilježena igdje na području Hrvatske smatramo korisnim ukazati
na pronađenu botaničku posebnost.

Zajednicu stijenske kamenike i planinske gušarke opisao
je 2006. godine slovenski botaničar Marko Accetto na temelju 15 vegetacijskih
snimaka sa stijena iznad zaselka Ravne u Savskoj dolini između Litije
i Zidanog Mosta u Sloveniji. Karakteristične vrste zajednice su dvije
biljke snježnobijelih cvjetova (u vrijeme našeg obilaska bile su najbujnijem
cvatu!, sl. 1) – planinska ili alpska gušarka (Arabis alpina L.), arktičko-alpska
vrsta koja uz Slunjčicu raste na maloj nadmorskoj visini i reliktna vrsta
stijenska kamenika (Saxifraga petraea L.), specijalizirana na određene
tipove staništa i osobito zanimljiva zbog razmjerno uskog areala.

Botaničare čeka zanimljiv posao da detaljnije prouče
zajednicu i utvrde radi li se o istoj zajednici kao i onoj s klasičnog
nalazišta u Sloveniji, ili je uz Slunjčicu razvijena neka srodna (možda
još u botaničkoj znanosti neopisana!) zajednica.

Kolegama iz Javne ustanove “Natura viva” možemo
samo toplo preporučiti da se brinu za ovu, po našoj procjeni, iznimnu
prirodnu vrijednost te da eventualno iskartiraju prostornu pojavnost zajednice
na terenu i, prema potrebi, neke sastojine ucrtaju u prostorne planove,
jer se zajednica na nekim mjestima ukorijenila neposredno uz urbano područje
grada Slunja pa su moguće ugroze zbog gradnje ili drugih čovjekovih aktivnosti.

Tematske cjeline: priroda izvan PGŽ, flora i vegetacija

Ključne riječi: Značajni krajobraz “Slunjčica”, Arabido alpinae
– Saxifragetum petraeae, zajednica zasjenjenih stijena

Poveznice prema srodnim temama na web stranicama JU “Priroda”:
Botaničke
zanimljivosti u domovini medvjeda

Marko Randić i Ivana Rogić