Zvučni krajobraz otočića košljuna – uz svjetski dan slušanja*

Prospekt Krajobraz, Zanimljivosti


Sl. 1. Cvrčci ili cikade – najustrajniji “pjevači” sredozemnih
zvučnih krajobraza (foto: M. Randić)

ZVUČNI KRAJOBRAZ OTOČIĆA KOŠLJUNA – UZ SVJETSKI DAN SLUŠANJA*

Otišle smo na otočić Košljun poznat po stoljetnoj šumi
hrasta crnike. Šetale smo isprepletenim stazicama i trudile se prepoznati
što više zvukova. Pri svakom našem koraku pucketale su grančice i šuštalo
je lišće na tlu, a kada smo zastale čule smo šuškanje kosa u grmlju, ili
tiho zujanje osa i muha…

U krošnjama alepskog bora čule smo pucketanje češera,
a dok smo tražile izvor tog zvuka prestrašio nas je reski zvuk češera
koji se odlomio i pao ispred nas. S najviših grana hrasta crnike čuli
su se cvrčci koji su pjevali svoju jednoličnu melodiju. U jednom trenutku
skupina cvrčaka je utihnula; tada smo začule zanimljivu melodiju ptice
koju nismo uspjele vidjeti, kao i glasanje sjenica i kosa.

Nakon predaha cvrčci su nastavili svoju jednostavnu i
monotonu, ali vrlo čujnu pjesmu. Za vrijeme naše kratke zvučne šetnje
mnogi su zvukovi ostajali iza nas, no jedan nas je cijelo vrijeme pratio
– šum mora. U pozadini opuštajućih zvukova prirode čuli su se i razni
zvukovi civilizacije – zvukovi aviona, helikoptera i brodskih motora.

Od svih doživljenih zvukova na otočiću Košljunu najviše
nas se dojmio “kvartet” glasanja cvrčaka i ptica uz šumorenje
šume i mora.

* Svjetski dan slušanja (World Listening Day) obilježava se
18. srpnja, na dan rođenja kanadskog kompozitora R. Murraya Schafera,
jednog od osnivača pokreta Zvučne ekologije (Acoustic Ecology).

Ana i Nina Randić


Sl. 2. Stoljetna šuma na Košljunu izvor je mnogim zanimljivim zvukovima.
(foto: M. Randić)


Sl. 3. “U krošnjama alepskog bora čule smo pucketanje češera…”
(foto. M. Randić)