udolina

Ledenjačka dolina

Prospekt Gea, Zanimljivosti

Slika 1. Ledenjačka U-dolina u zaleđu Gumanca iznad Klane

Ledenjačka dolina

Tragove djelovanja nekadašnjih ledenjaka možemo zamijetiti i u današnjem reljefu planina u zaleđu Rijeke, nešto više od desetak tisuća godina nakon što su se oni povukli i otopili. Jedan od zanimljivijih primjera na našem području je ledenjačka dolina koja se proteže iznad Gumanca u zaleđu Klane. Nju je oblikovao ledenjak koji se spuštao sa slovenske planine Snežnik (1796 mnv) i otapao se na području Gumanca gdje su istaložene debele naslage glaciofluvijalnog šljunka koji je ledenjak donio sa sobom. Kako znamo da se radi o dolini koju je oblikovao ledenjak? Dolina iznad Gumanca ima, kao i druge ledenjačke doline, izraženi presjek “U” oblika što upućuje da se kroz nju kretao led otkidajući dijelove stijena s bočnih strana i dna doline, produbivši i proširivši dolinu koja je dobila prepoznatljiv oblik ledenjačke doline. Za razliku od U-doline nastale radom ledenjaka, dolina koja nastaje usijecanjem potoka ili rijeke uobičajeno poprima presjek „V“ oblika.

Marko Randić