rafija

Tražimo najveće listove!

Prospekt Mladi prirodoslovci, Suradnja sa školama

Slika 1. Listovi medvjeđe šape sastoje se od nekoliko rasperanih lisaka, a ovi koje smo pronašli u Gorskom kotaru dosežu (s peteljkom i liskama) dužinu do 80 cm (foto: M. Randić).

Koji su listovi najveći u našem podneblju?

Palme roda Raphia imaju listove i preko 20 metara dugačke što je svjetski rekord u veličini listova neke kopnene biljke. Ove palme žive u toplim predjelima Zemlje, u tropima i one ne moraju odbacivati lišće svake godine kad nastupi zima kao što mora većina biljaka umjerenog područja. Većini biljaka umjerenog podneblja listovi se, kad nastupi hladno razdoblje godine, povenu, sparuše i biljka ih odbaci. Stoga se one ne mogu razmetati lisnom raskoši kao neke tropske biljke. Također, kod listopadnog drveća listovi ujesen poprime raznolike, često živahne jesenske boje, ali i oni kasnije otpadnu sa stabala.

Znate li koje vrste biljaka našeg podneblja imaju najveće listove? Za početak, pronašli smo u Gorskom kotaru, kod Mrzle Vodice, listove medvjeđe šape duge oko 80 cm. Medvjeđa šapa pripada porodici štitarki, a u ovu porodicu pripadaju i svima poznate vrste kao što su mrkva, peršin, celer, koromač i druge, ali ovi spomenuti primjeri biljaka imaju mnogo sitnije listove. Je li vam poznat još neki primjer biljne vrste u našem podneblju koja možda ima i veće listove od medvjeđe šape? Javite nam ako što otkrijete.

M. R.


Slika 2. Medvjeđu šapu prepoznajemo po krupnim štitcima sastavljenim od mnogo sitnih bijelih cvjetova (foto. M. Randić)