Bura, brvine i inje na platku

Prospekt Gea, Zanimljivosti

Kada se sprema ili puše jaka bura na vrhovima primorskog planinskog niza Obruča, Jasenovice, Velike Kapele i Velebita oblikuju se karakteristični burni oblaci, u narodu poznati kao “kape”, “brvi” ili “brvine”…

Ledenjaci na padinama Učke?

Prospekt Gea, Zanimljivosti

Sve je više podataka s terena koji ukazuju da su tijekom pleistocena (ledenih doba) planine u zaleđu Riječkog zaljeva bile prekrivene debelim ledenim pokrovom i ledenjacima koji su prenosili velike količine odlomljenih stijena…

Tragovi oledbe na Platku

Prospekt Gea, Zanimljivosti

Ledenjačke eratičke blokove koji svjedoče o opsegu prostiranja leda i kretanjima ledenjaka koji su se nekad prekrivali planine u zaleđu današnjeg Riječkog zaljeva možemo vidjeti i na Malom Pribenišu nedaleko Velikog doma na Platku…

Šume Gorskog kotara

Prospekt Gea, Zanimljivosti

Iako šume u Gorskom kotaru izgrađuje nekolicina vrsta šumskog drveća njihov se sastav razlikuje prema tipu geološke podloge, a najveći se kontrasti mogu opaziti i doživjeti u bjelogoričnim i crnogoričnim tipovima šuma…

Ledenjačka dolina

Prospekt Gea, Zanimljivosti

Ledenjačke doline mogu se prepoznati po karakterističnom profilu “U” oblika, prema čemu se razlikuju od riječnih dolina usječenih u korita “V” oblika presjeka…

Les Kvarnerskih otoka

Prospekt Gea, Zanimljivosti

Putevi koji prolaze kroz visoke zidove sitnog sedimenta s trskom na rubu karakterističan su prizor za neke otoke Kvarnera. Taj blijedo žuti sediment koji prekriva otok Susak i dio otoka Unije naziva se les.