Tragovi oledbe na Platku

Prospekt Gea, Zanimljivosti

Ledenjačke eratičke blokove koji svjedoče o opsegu prostiranja leda i kretanjima ledenjaka koji su se nekad prekrivali planine u zaleđu današnjeg Riječkog zaljeva možemo vidjeti i na Malom Pribenišu nedaleko Velikog doma na Platku…

Šume Gorskog kotara

Prospekt Gea, Zanimljivosti

Iako šume u Gorskom kotaru izgrađuje nekolicina vrsta šumskog drveća njihov se sastav razlikuje prema tipu geološke podloge, a najveći se kontrasti mogu opaziti i doživjeti u bjelogoričnim i crnogoričnim tipovima šuma…

Ledenjačka dolina

Prospekt Gea, Zanimljivosti

Ledenjačke doline mogu se prepoznati po karakterističnom profilu “U” oblika, prema čemu se razlikuju od riječnih dolina usječenih u korita “V” oblika presjeka…

Les Kvarnerskih otoka

Prospekt Gea, Zanimljivosti

Putevi koji prolaze kroz visoke zidove sitnog sedimenta s trskom na rubu karakterističan su prizor za neke otoke Kvarnera. Taj blijedo žuti sediment koji prekriva otok Susak i dio otoka Unije naziva se les.