U Gorski kotar stiže ris iz Rumunjske!!!

Priroda Novosti

Kako bi se zaustavilo izumiranje dinarske populacije, u Hrvatsku i Sloveniju naseljava se četrnaest risova iz Slovačke i Rumunjske. Rumunjski ris stiže u pomoć hrvatskoj populaciji, a doseljavanje risova kruna je projekta LIFE Lynx čiji je cilj zaustaviti izumiranje risova u Dinaridima. U repopulaciju risa u Hrvatskoj uključeni su Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilište u Karlovcu i udruga Biom, uz podršku Javne ustanova Priroda te Nacionalnog parka Risnjak.
U sklopu projekta predviđeno je da u Hrvatskoj bude pušteno ukupno četiri jedinke risa, a posebno smo sretni što će prva jedinka koja u Hrvatsku dolazi iz subkarpatskih šuma novi dom imati upravo u Gorskom kotaru.

Travnjaci uz izvorište Križ potoka – vrijedno stanište ugroženog leptira

Priroda Fauna, Novosti, Zanimljivosti

Uokolo zamočvarenih površina uz Križ potok u Gorskom kotaru razvijaju se na okolnim padinama različiti tipovi travnjaka koji su u današnje vrijeme prepušteni sekundarnoj sukcesiji. Travnjaci prestankom redovitog gospodarenja polako mijenjaju botanički sastav i zarastaju drvenastom vegetacijom, ali to trenutno pogoduje jednoj vrsti ugroženog leptira…