Bura, brvine i inje na platku

Prospekt Gea, Zanimljivosti

Kada se sprema ili puše jaka bura na vrhovima primorskog planinskog niza Obruča, Jasenovice, Velike Kapele i Velebita oblikuju se karakteristični burni oblaci, u narodu poznati kao “kape”, “brvi” ili “brvine”…