sup sjever

Spašen bjeloglavi sup

Prospekt Supovi

U oporavilište za supove u Belom na otoku Cresu stigao je još jedan sup spašen sa stijene u “sjevernom” rezervatu gdje se iscrpljen uspio popeti par metara uz liticu nakon što je pao u more…