medveja

U potragu za golosjemenjačama! (IX. dio)

Prospekt Krajobraz, Zanimljivosti

Pored alepskih borova u šumi iznad Medveje uspijevaju također primorski bor te crni bor. Osvijetljene sunčevim zrakama ističu se podno krošnji borova skupine žućkastozelenkastih krupnih cvatova wulfenove mlječike, a ispod šumovite padine grgure vode izvora i nakon kratka toka ulijevaju se u more na glasovitoj šljunčanoj plaži koja neprekidno mijenja svoj izgled i dinamiku…